Դասարանական պատմություն 11.11.22

•Ներկայացրե՛ք և բնութագրե՛ք նախնադարի փուլերը, ի՞նչ զարգացում/փոփոխություն նկատվեց փուլերից յուրաքանչյուրում։

Նախնադարն ունի երեք մաս։ Դրանք են հին քարե դար, միջին քարե դար և նոր քարե դար։


• Մի քանի նապադասությամբ պատմե՛ք Հայկական լեռնաշխարհի մասին։

Հայկական լեռնաշխարհի մեջ է մտնում այժմյան Հայաստանի ամբողջ տարածքը։ Հայկական լեռնաշխարը կոչվում է Հայկական լեռնաշխարհ այն պատճառով, որ Հայկական լեռնաշխարհում շատ էին լեռները և լեռնաշղթաները։


• Ի՞նչ գործոններ են հարկավոր պետության ստեղծման համար։ Ի՞նչ է պետությունը։

Պետությունը դա կազմվում է շատ ցեղերի միավորումներից կամ էլ մարդիկ մի լեզվով են խոսում և միավորվում դառնում մի երկիր։


• Ներկայացրե՛ք վաղ պետական կազմավորումները

Հայկական առաջին պետական կազմավորումը դա Արատտան է, մի գրավոր սեպագրության մեջ հիշատակվում է այդ մասին, Հիշատակումը կապված է Ուրուքի երկու վաղ թագավորներ Էնմերկարի և Լուգալբանդայի հետ, որոնք նաև կան Շումերի թագավորների ցանկում։


• Ե՞րբ և ի՞նչ հանգամանքներում է ձևավորվել Վանի թագավորությունը։

Վանի թագավորությունը եղել է Մ.թ.ա. 859 – Մ.թ.ա. 590, այս դեպքի մասին 5-րդ դարի հայ պատմիչներից մեկը գրել է։ Նա պատմում է, որ երկու եղբայրները իրենց հորը՝ սպանելուց հետո «փախան եկան մեզ մոտ»։ Պարզ է, որ գրելով «մեզ մոտ»՝ նկատի ուներ իր հայրենիքը։ Ուրեմն, ըստ պատմիչի, երկու եղբայրները եկել են Վան։

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s