Մաթեմատիկա դասարանական 25.11.22

Տեսություն՝

Թվի բացարձակ արժեք (մոդուլ)

Տրված կետի հեռավորությունը կոորդինատների О(0) սկզբնակետից կոչվում է թվի (կետի կոորդինատի) բացարձակ արժեք կամ մոդուլ:

Ներքևի նկարի M(−4) և N(4) կետերի հեռավորությունները սկզբնակետից հավասար են իրար և հավասար են 4 միավոր հատվածների:

Սա նշանակում է, որ 4-ը միաժամանակ −4 և 4 թվերի մոդուլն է:

|−4|=4

|4|=4

ugig.png

Հակադիր թվերի մոդուլները հավասար են՝  |−t|=t

0 թվի մոդուլը հավասար է 0-ի՝ |0|=0

Թվի մոդուլը չի կարող լինել բացասական թիվ:

Դրական թվի և զրոյի մոդուլը հավասար է նույն թվին, իսկ բացասական թվի մոդուլը հավասար է թվի հակադիր թվին:

|−16|=16

|271|=271

|10004|=10004

|821|=821

|−7|=7

|−3005|=3005

Դասարանական առաջադրանքներ՝  498; 500; 502; 504-ա,գ,ե,է; 517-ա,գ,ե

 1. Կոորդինատների սկզբից ի՞նչ հեռավորության վրա են գտնվում
  A (+5), B (–9), C (+2), D (–20) կետերը։

A=աջից 5միավոր

B=ձախից 9միավոր

C= աջից 2միավոր

D=ձախից 20միավոր

500. Գտե՛ք հետևյալ թվերի բացարձակ արժեքները.
– 10, 10

+ 1, 1

– 3, 3

+ 12, 12

+ 18, 18

0, 0

– 19, 19

– 100 100

 1. Եթե բացասական ամբողջ թվի բացարձակ արժեքը հավասար է
  20-ի, ինչի՞ է հավասար նրա հակադիր թվի բացարձակ արժեքը։

Պատ․՝ 20

 1. Հաշվե՛ք. ա) |– 6| + |4|=10

գ) |– 3| – |– 1|,=2

ե) |31| + |27|,=58

է) |– 18| · |– 21|,=378

 1. Գտե՛ք այն բոլոր ամբողջ թվերը, որոնք աստղանիշի տեղում
  գրելու դեպքում երկու անհավասարություններն էլ ճիշտ կլինեն.
  ա) 0 < 1< 3, գ) 8 < 9 < 10, ե) – 6 < -4 < – 1,