Ավ․ Իսահակյանի ,,Եղնիկը,,

1. Առանձնացրո՛ւ անհասկանալի բառերը, բացատրի՛ր բառարանի օգնությամբ։ 

հանդի֊Դաշտ

մակաղած֊Առհասարակ՝ գոմերից հեռու փարախ

2. Ո՞րն է ստեղծագործության ասելիքը, գաղափարը։ 

Ստեղծագործության գաղափարն այն է,որ բոլորին ազատություն է պետք,պետք չէ կենդանիներին և մարդկանց պահել միայն տան մեջ ինչպես հանցագործներին բանտում:

Դասարանական աշխատանք 07.11.22

1. Գրի՛ր տրված բառերի նույնարմատ հականիշները:

Օրինակ՝

կարևոր – անկարևոր,

ընդմիջումներով – անընդմեջ:

Գեղեցիկ-տգեղ, հաճելի֊տհաճ, մարդկային֊անմարդկային, գիտուն֊անգետ, դուրեկան֊անդուր, ուշադիր֊անուշադիր, արժանի֊անարժան, թևավոր֊անթև, ախորժելի֊անախորժ, գունեղ֊անգույն բնական֊անբնական, խելոք֊անխելք, կարևոր֊անկարևոր, լուրջ֊անլուրջ, անամպ֊ամպամած, տեղյակ֊անտեղյակ, լուսավոր֊անլույս, գերակշռել֊չգերակշռել, խոսուն֊անխոս, կարևոր֊անկարևոր:

2.  Առածները լրացրո՛ւ ընդգծված բառերի հականիշներով:

Չկա չարիք առանց բարիք:

Ջրի բերածը ջուրը կտանի:

Տերովին տերն է պահել, անտերին գայլն է կերել:

Մտնելուց առաջ միտք արա, թե ոնց դուրս գալ:

Ինչքան գետնի երեսն է, յոթ էնքան գետնի տակ է:

Մաթեմատիկա տնային 07.11.22

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝ 341;343; 349; 354

341. Դպրոցում քննություն է։ Սեղանին 20 հարցատոմս է դրված։ Աշակերտը չի սովորել միայն մեկ հարցատոմսի հարցերը և շատ է ուզում, որ իրեն այդ հարցատոմսը չընկնի։ Ինչի՞ է հավասար այն
բանի հավանականությունը, որ նա երջանիկ հարցատոմս կվերցնի։

լուծում

20-1=19

Պատ․՝ 19/20

343. Եղանակի կանխատեսման համաձայն՝ հուլիսին 3 անձրևոտ օր է
լինելու։ Որքա՞ն է հավանականությունը, որ հուլիսի 14-ը արևոտ օր
կլինի։

Պատ․՝ 3/31

349.

354. Զբոսաշրջիկը 6 ժամ հեծանիվով գնացել է 20 կմ/ժ արագությամբ
և մի քանի ժամ ավտոբուսով ՝ 50 կմ/ժ արագությամբ։ Քանի՞ ժամ է
զբոսաշրջիկը գնացել ավտոբուսով, եթե անցել է ընդամենը 320 կմ։

6×20=120

320-120=200

200:50=4

Պատ․՝ 4ժամ է գնացել

մաթեմատիկա դասարանական 07.11.22

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 340; 342; 344; 350; 353

340. Խաղոսկրը գցելիս որքա՞ն է կենտ թիվ բացվելու հավանականությունը։

3/6=1/2

Պատ․՝ 1/2

342. Զամբյուղում կա 2 կանաչ և 3 կարմիր խնձոր։ Զամբյուղից մեկ
պատահական խնձոր են վերցնում։ Ի՞նչ հավանականություն կա,
որ այդ խնձորը՝
ա) կարմիր է, Պատ․՝5/3

բ) կանաչ է, Պատ․՝5/2

գ) դեղին է։ Պատ․՝ հավանականություն չկա

344. Տուփում կա 8 կարմիր, 8 սպիտակ և 4 սև գնդիկ: Տուփից հանում
են մի պատահական գնդիկ: Որքա՞ն է այն բանի հավանականությունը, որ գնդիկը կլինի


ա) սպիտակ,
Պատ․՝ 8/20

բ) սև, Պատ․՝ 4/20

գ) կարմիր Պատ․՝ 8/20

350. Ո՞ր թվանշանն է պետք ձախից և աջից կցագրել 23 թվին, որպեսզի
ստացված քառանիշ թիվը՝

ա) բաժանվի 3-ի,

Պատ․՝ 2232

բ) բաժանվի 9-ի։

Պատ․՝ 2232

  1. Մի արկղում 20.1/2կգ-ով ավելի դեղձ է եղել, քան մյուսում։ Առաջին
    արկղից 10.1/4կգ դեղձ դրել են երկրորդի մեջ։ Ո՞ր արկղում ավելի
    շատ դեղձ կա և որքանո՞վ ավելի։

20.1/2-10.1/4=10.1/4

10.1/4 = 10.1/4

Պատ․՝ հավասար են