Մաթեմատիկա դասարանական 21.11.22

21.11.2022թԿոորդինատային ուղիղ

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 449; 451; 453; 463; 464;467

449. A կետի կոորդինատը –4 է։ Նրա ո՞ր կողմում է գտնվում և նրանից
քանի՞ միավոր հեռավորություն ունի B կետը, եթե վերջինիս
կոորդինատն է՝
ա) –9, Պատ․՝ դեպի ձախ, 5միավոր

բ) –1, Պատ․՝ դեպի աջ, 3միավոր

գ) +3, Պատ․՝ դեպի աջ, 7միավոր

դ) +10 Պատ․՝ դեպի աջ, 13միավոր

451. Գծե՛ք կոորդինատային ուղիղ և նրա վրա նշե՛ք A (–3) կետը։ Նշե՛ք նաև՝
ա) B կետը, որը գտնվում է A կետից երկու միավոր դեպի աջ,


բ) C կետը, որը գտնվում է A կետից երեք միավոր դեպի ձախ։

453. Կոորդինատային ուղղի վրա քանի՞ բնական թիվ է գտնվում
հետևյալ թվերի միջև.

ա) –5 և 3,

Պատ․՝ 2

բ) 0 և 4,

Պատ․՝ 3

գ) 7 և 15:

Պատ․՝ 7

463. Թիվը փոքրացրել են 20 %-ով։ Քանի՞ տոկոսով պետք է մեծացնել
ստացված թիվը, որպեսզի նորից ստացվի տրված թիվը։

100-20%=80

80:20=4

100:4=25%

Պատ․՝ 25%

  1. ABC եռանկյան B գագաթը հատվածով միացված է AC կողմի D
    միջնակետին (տե՛ս նկ. 59)։ Հայտնի է, որ |BD|=|AD|, |BC|= 2 · |AB|։ Գտե՛ք BD հատվածի երկարությունը, եթե |BC|= 24 սմ, իսկ ABC
    եռանկյան պարագիծը 62.3/5սմ է։

Լուծում

24:2=12սմ

Պատ․՝ 12սմ

  1. 560-ը ներկայացրե՛ք երկու թվերի գումարի տեսքով, որոնց
    հարաբերությունը 3 ։ 4 է։

3+4=7

560:7=80

80×3=240

4×80=320

Պատ․՝ 240:320