Մաթեմատիկա դասարական 03.02.23

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 699; 701; 703; 712; 715

 1. Կոորդինատային հարթության վրա կառուցե՛ք AB հատվածը, որի
  ծայրակետերն են.
  ա) A (+2, –1), B (+3, –2),
 1. Կոորդինատային հարթության վրա կառուցե՛ք ABCD քառանկյունը,
  որի գագաթները հետևյալ կետերն են.
  ա) A (–3, +2), B (+1, +1), C (+2, –2), D (–3, –4),

703. Որտե՞ղ են գտնվում հարթության այն կետերը, որոնց օրդինատը
հավասար է զրոյի:

Պատ․՝ x-ի առանցքի վրա

712. B հատվածը C կետով բաժանվում է AC և CB երկու հատվածների։
CB հատվածի երկարությունը AC հատվածի երկարության 2/3-ն է։
Գտե՛ք AB հատվածի երկարությունը, եթե CB հատվածի երկարությունը 24 սմ է։

24:2=12սմ֊ի է հավասար 1/2

12×3=36սմ

36+24=60սմ

Պատ․՝ 60սմ

 1. Արույրը 60 % պղնձի և 40 % ցինկի համաձուլվածք է։ Արույր պատրաստելու համար վառարանի մեջ դրել են ցինկ և 210 կգ պղինձ։ Որքա՞ն ցինկ են դրել վառարանի մեջ։ Որքա՞ն արույր կստացվի։

60%=210կգ պղինձ

210:60=3.1/2կգ֊ի է հավասար 1%

3.1/2×40=140կգ ցինկ

210+140=350կգ արույր

Պատ․՝ 140կգ ցինկ ստացվեց և 350կգ արույր ստացվեց

домашная работа 02.02.23

Какую силу, по-вашему мнению, имеют слова, произнесенные с любовью и заботой?

Слова, произнесенные с любовью и заботой дают увереность.

 1. Как слова и мысли человека могут поменять его судьбу?

Хорошие слова и мысли принесут удачу а плохие-неудачу

 1. Верите ли вы в то — что сеешь, то и жнешь?

Да, я верю.

 1. Какими словами вы можете описать розу в саду? Чем она отличалась от всех других роз?

Она была очень красивой и знала об этом.

 1. Как гордыня влияет на человека? Что она делает с ним?

Гордыня плохо влияает на человека и он думает что он лучше других.

 1. Какова была роль садовника, ветра и солнца? Что они дарили и что они получали взамен?

Они дарили любовь и ласку и ничего не получали в замен.

 1. Всегда ли мы получаем благодарность за то, что мы делали?

Нет, не всегда мы получаем благодарность.

ՀԱՅՏՆՈԻԹՅՈԻՆ

Կարդա՛ 

ՀԱՅՏՆՈԻԹՅՈԻՆ

Գարնան անուշ աղմուկով,
Գարնան երգով դու եկար.
Փայլով, փառքով ու շուքով,
Խնդությունով խելագար….

Սիրտըս անուշ խոցեցիր
Արևավառ քո սրով,
Սև օրերըս այրեցիր
Գեղեցկությամբ ու սիրով։

Սիրտըս լիքն էր մութ մեգով,
Սիրտըս թույլ էր ու տկար,—
Գարնան անուշ աղմուկով,
Գարնան երգով դու եկար…

1. Ի՞նչ է նշանակում հայտնություն։ Ինչպե՞ս է այդ բառը կապվում բանաստեղծության բովանդակության հետ։ 

Հայտնություն նշանակում է տեսիլք կամ բացահայտում։ Ես կարծում եմ այս բանաստեղծությունում ինչ֊որ մեկի մոտ տեսիլք է հայտնվում, որ արդեն գարուն է եկել, օրերը տաք և երկար են։

2. Բացատրի՛ր բառերը՝ փառք, շուք, խոցել, արևավառ, տկար։ 

փառք֊ հայտնիություն

շուք֊ ճոխ

խոցել֊ բառիբուն վիրավորել

արևավառ֊ արեվից վառվող

տկար֊ անզոր

3. Ի՞նչ տրամադրություն է արտահայտում բանաստեղծությունը։ 

Բանաստեղծությունը արտահայում է գարնանային և արևային տրամադրություն։

Մայրենի դասարանական 01.02.23

1.    Ընդգծված բառակապակցությունները փոխարինի՛ր ածանցավոր բառերով:

Պոչ ունեցող մի կենդանի էր գալիս: Պոչավոր մի կենդանի էր գալիս։

Չգիտեի, որ այդքան զորություն ունեցող հսկա ես: Չգիտեի, որ այդքան զորավոր հսկա ես։

Այդտեղ որսորդները երկու ոտք ունեցող զարմանալի կենդանի են տեսել: Այդտեղ որսորդները երկոտանի զարմանալի կենդանի են տեսել

Երկրորդ անգամ հայտնվողը նույն ձին չէր, սրա պոչը մի քիչ երկար էր, գույնն էլ՝ մի քիչ դեղին: Երկրորդ անգամ հայտնվողը նույն ձին չեր, սրա պոչը երկարավուն էր և դեղնավուն էր։

Իբրև հայր՝ խրատում էր ու համոզում, որ ներող լինի: հայրաբար

Որպես մտերիմ՝ հորդորում էր, որ մի օր էլ տանը մնա: մտերմաբար

Եղբոր նման օգնում է ու հետևում, որ վատ բան չանես: եղբայրաբար

Թշնամու նման եք խոսում: Թշնամաբար եք խոսում

Հարցը իր (յուր) ձևով լուծեց ու գնաց: հարցը յուրովի լուծեց ու գնաց

Գործնական քերականություն 01.02.23

1. Տրված բաղադրյալ բառերը բաժանի՛ր բառակազմական միավորների:

Ա. Մարդանման—մարդ+ա+նման
մեծատուն—մեծ+ա+տուն
սառնասիրտ—սառն+ա+սիրտ
ընկերասեր—ընկեր+ա+սեր
գործընկեր—գործ+ընկեր

Բ. Նմանություն—նման+ություն
տնակ—տուն+ակ
սառնության—սառն+ություն
սրտիկ—սիրտ+իկ
ընկերանալ—ընկեր+ան+ալ
սիրել—սեր+ել
գործիք—գործ+իք
գործիքային—գործ+իք+ային
գործիքավորել—քործ+իք+ավոր+ել

2.Պարզի՛ր, թե Ա և Բ բառախմբերը կազմության ինչ տարբերություն ունեն: Այդ բառախմբերը լրացրո՛ւ:

Ա. Հրակարմիր, ջերմաստիճան, կիսագունդ, արևափայլ, ծաղկակաղամբ:

Բ. Հրեղեն, կարմրավուն, ջերմոց, ջերմային, ջերմոցային, աստիճանական, կիսատ, գնդակ, անփայլ, անբախտ:

Ա շարքում բառերը կազմված են երկու արմատից,իսկ երկրորդ շարքի բառերը ածանցավոր են:

3.       Լրացրո՛ւ մեկից ավելի արմատ և ածանց ունեցող (բարդածանցավոր) բառերի շարքը:

Սառնասրտություն, կիսագնդային, հեռախոսավարուհի, …:

4. Բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտի՛ր բաղադրյալ բառերով:

Խիտ սաղարթներ ունեցող, գեղեցիկ քանդակված, նուրբ ճաշակով, լեռնային աշխարհ, բարձր գագաթ ունեցող, թմբուկ խփել, սարսափ ազդող, ասֆալտով պատված, դանդաղ սահող, քաղաքին հատուկ:

Մաթեմատիկա դասարանական 31.01.22

31.01.2023թ-Ամբողջ թվերի բաժանումը

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 674-ա; 676-ա,գ,ե; 683; 686; 687

 1. Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.
  ա) (8 · * + 9) ։ (–5), եթե աստղանիշի փոխարեն գրված լինեն + 2, 7, –3, –8 թվերը.

8×2+9=25:(-5)=(-5)

8×7+9=65:(-5)=(-13)

8x(-3)+9=(-15):(-5)=3

8x(-8)+9=(-55):(-5)=11

676. a-ի և b-ի ի՞նչ արժեքների դեպքում կստացվի հավասարություն.
ա) a : b = 0,

գ) a : b = a,

ե) (–a) : b = –1,

a=0

b=ցանկացած թիվ բացի զրոից

683. Գնացքը 3 ժամում անցավ 250 կմ։ Առաջին ժամում այն անցավ ճանապարհի 40 %-ը, երկրորդ ժամում՝ մնացածի 40 %-ը։ Քանի՞ կիլոմետր անցավ գնացքը երրորդ ժամում։

250×40/100=100կմ

250-100=150

150×40/100=60կմ

150-60=90կմ

Պատ․՝ 90կմ

686. Գրե՛ք այն բոլոր ամբողջ թվերը, որոնց բացարձակ արժեքները
5-ից փոքր են։

Պատ․՝ 4, (-4), 3, (-3), 2, (-2), 1, (-1),

687. Գնել են երկու տեսակի կոնֆետներ վճարելով ընդամենը 6500 դրամ: Առաջին տեսակի կոնֆետից, որի 1 կիլոգրամն արժե 2200 դրամ, գնել են 2 կգ: Մնացած գումարով գնել են երկրորդ տեսակի կոնֆետներ 1 կիլոգրամը 700 դրամով: Երկրորդ տեսակի քանի՞ կիլոգրամ կոնֆետ են գնել:

2×2200=4400դր

6500-4400=2100դր

2100:700=3կգ

Պատ․՝ 3կգ

10 փաստ Վահան տերյանի մասին

 1. 1897 թվականին Տերյանը մեկնում է Թիֆլիս և պատրաստվում է ընդունվելու Մոսկվայի Լազարյան ճեմարան։
 2. 1899 թվականին Տերյանը ընդունվում է Լազարյան ճեմարան, ուր ծանոթանում է Ալեքսանդր Մյասնիկյանի, Պողոս Մակինցյանի, Ցոլակ Խանզադյանի հետ։
 3. Ավարտում է Լազարյան ճեմարանը 1906 թվականին և ընդունվում Մոսկվայի պետական համալսարան, որից կարճ ժամանակ հետո ձերբակալվում է հեղափոխական գործունեության համար ու նետվում Մոսկվայի Բուտիրկա բանտը։
 4. 1908 թվականին Թիֆլիսում լույս է տեսնում Տերյանի ստեղծագործությունների «Մթնշաղի անուրջներ» ժողովածուն։
 5.  1915 թվականին «Մշակ» թերթում հրատարակվում է բանաստեղծի «Երկիր Նաիրի» շարքը։
 6. 1912 թվականին հիմնադրում է «Պանթեոն» հրատարակչությունը։
 7. Հայերենից ռուսերեն է թարգմանում Գաբրիել Սունդուկյանի «Պեպո»-ն, Րաֆֆու «Կայծեր»-ի առաջին հատորը, Շիրվանզադեի «Չար ոգի»-ն։
 8.  Խորհրդային իշխանության հաստատման առաջին իսկ օրերից դառնում է Ստալինի մոտիկ աշխատակիցը։
 9. 1917 թվականի հոկտեմբերին Տերյանը ակտիվորեն մասնակցում է բոլշևիկյան հեղափոխությանը։
 10.  Օրենբուրգում վախճանվում է 1920 թվականի հունվարի 7-ին ընդամենը 35 տարեկան հասակում թոքաբորբից։

Էներգի, մեխանիկական աշխատանք


Դասի թեմա ՝ ՙՙԷներգիա՚՚ .Մեխանիկական աշխատանք և էներգիա

Առօրյա կյանքում մարդու կամ սարքի կողմից կատարվող ցանկացած գործողություն մենք սովորաբար անվանում ենք աշխատանք: Աշխատանք ենք համարում նաև մարդու մտավոր գործունեությունը: «Մեխանիկական աշխատանք» հասկացությունը ֆիզիկայում ավելի հստակ սահմանում ունի:Եթե պահարանը տեղափոխելու համար նրա վրա ուժ ենք կիրառում, սակայն պահարանը տեղից չի շարժվում, ապա այդ դեպքում մեխանիկական աշխատանք չենք կատարում:

Մեխանիկական աշխատանքը կախված է կիրառված ուժի մեծությունից և մարմնի անցած ճանապարհից:

Որքան մեծ է մարմնի վրա ազդող ուժը և մարմնի անցած ճանապարհը, այնքան մեծ է կատարված աշխատանքը:

Պարզագույն դեպքում, երբ մարմինը շարժվում է կիրառված ուժի ուղղությամբ, աշխատանքը որոշվում է ուժի և անցած ճանապարհի արտադրյալով. Աշխատանք = Ուժ · Ճանապարհ

Եթե մարմնի վրա ազդող F ուժի ուղղությամբ մարմինն անցել է S ճանապարհ, ապա այդ ուժի կատարած աշխատանքը՝ A-ն հավասար է. A=F⋅S

Ի պատիվ անգլիացի գիտնական Ջեյմս Ջոուլի՝ աշխատանքի միավորը կոչվում է ջոուլ (Ջ
1 Ջ-ը այն աշխատանքն է, որը կատարում է 1 Ն ուժը 1 մ ճանապարհի վրա. 1 Ջ =1 Ն ⋅1 մ:

Այն ֆիզիկական մեծությունը, որը բնութագրում է մարմնի աշխատանք կատարելու ունակությունը, կոչվում էներգիա (E):
Մարմինների հնարավոր փոխազդեցության կամ նրանց շարժմամբ պայմանավորված էներգիան անվանում են մեխանիկական էներգիա:

Տնային առաջադրանք
Պատասխանել հարցերին

 1. Ո՞ր դեպքում է կատարվում մեխանիկական աշխատանք:

մեխանիկական աշխատանք է համարվում այն աշխատանքը, որում մարդը գորժադրում է ուժ, էներգիա և մարմինը տեղից շարժվում է, իսկ հետո այն իր տեղը չի վերադառնում։

 1. Ինչի՞ց է կախված մեխանիկական աշխատանքի մեծությունը:

Մեխանիկական աշխատանքի մեծությունը կախված է գործադրած ուժից;

Եռօրյա ճամփորդություն դեպի Դիլիջան

Մենք ամսի 20-22 գնացել էինք դիլիջան, մենք մնացինք Magnit հյուրատանը։ Մեկ անձի համար ճամփորդության գինը դա 15.000դրամն էր։ Մենք գնալու ճանապարհին կանգնեցինք «ծովագյուղ» սուպերմարկետում, որը գտնվում էր Սևան քաղաքում, իսկ հետո գնացինք «Մոնթե Մելքոնյանի ռազմամարզական դպրոց» այդ դպրոց գիշերակաց էր և սաները միայն արձակուրդներին էին գնում տուն։ Մենք իրանց հետ խաղացինք բասկետբոլ։ Մենք նաև եղանք Հաղարծինում, Ջուխտակ վանքերում, պարզ լճում և երեկոյան զբոսնեցինք դիլիջանում։