Մաթեմատիկա տնային 15.11.22

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝ 421-բ,դ,զ,ը; 422-բ,դ,զ,ը; 425-բ,դ,զ; 427-բ,դ;436

421. Գրե՛ք որևէ յոթ ամբողջ թվեր, որոնք փոքր են՝

բ) 0-ից,

Պատ․՝ -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7

դ) –1-ից,

Պատ․՝ -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8

զ) –10-ից,

-11, -12, -13, -14, -15, -16, -17

ը) –3-ից։

Պատ․՝ -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10

422. Գրե՛ք որևէ յոթ ամբողջ թվեր, որոնք մեծ են՝

բ) –6-ից,

Պատ.՝ -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1

դ) 0-ից,

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

զ) 10-ից,

Պատ.՝ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

ը) 5-ից

Պատ.՝ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

425. Գտե՛ք այն բոլոր ամբողջ արժեքները, որոնք աստղանիշի
փոխարեն գրելու դեպքում կստացվի ճիշտ անհավասարություն.

բ) –4 < * < 0,

Պատ․` -3, -2, -1

դ) –5 < * < 5,

Պատ․` -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,

զ) –28 < * < –22։

Պատ․` -27, -26, -25, -24, -23

427. Ո՞ր թվանշանները կարելի է գրել աստղանիշի փոխարեն,
որպեսզի ստացվի ճիշտ անհավասարություն.

բ) –8*72 < –8672,

Պատ․՝ 8872

դ) –*86* > –9868

Պատ․՝ 1861

Մաթեմատիկա դասարանական 15.11.22

15.11.2022թ-Ամբողջ թվերի շարքը և ամբողջ թվերի համեմատումը:

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 421-ա,գ,ե,է; 422-ա,գ,ե,է; 423; 425-ա,գ,ե; 427-ա,գ; 437

421. Գրե՛ք որևէ յոթ ամբողջ թվեր, որոնք փոքր են՝

ա) 4-ից,

-1500, -16, 0, 2, 3, 1 -1342

գ) 6-ից,

5, 2, -10000, -33 -6655, 4, 3, 1

ե) –5-ից,

-1234, -4321 -1122, -6, -4, -3, -999

է) 3-ից,

2, 1, 0, -1, -2, -3, -4,

422. Գրե՛ք որևէ յոթ ամբողջ թվեր, որոնք մեծ են՝
ա) –3-ից,

-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4

գ) –7-ից,

-6, -5, -4, -3, -2, -1, 0

ե) 2-ից,

3, 4, 5, 7, 6, 8, 9,

է) –5-ից,

-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2

423. Հետևյալ անհավասարություններից որո՞նք են ճիշտ.

ա) -6 > 3, սխալ

գ) -6 > -7, ճիշտ

ե) -6 < -14, սխալ

բ) -6 > -3, սխալ

դ) -6 > 0, սխալ

զ) -6 < -5։ ճիշտ

425. Գտե՛ք այն բոլոր ամբողջ արժեքները, որոնք աստղանիշի
փոխարեն գրելու դեպքում կստացվի ճիշտ անհավասարություն.

ա) 0 < * < 3,

Պատ․՝ 1, 2, 3

գ) –4 < * < 3,

Պատ․՝ -3, -2, -1, 0, 1, 2,

ե) –14 < * < –5,

Պատ․՝ -13, -12, -11, -10, -9, -8, -7, -6,

427. Ո՞ր թվանշանները կարելի է գրել աստղանիշի փոխարեն,
որպեսզի ստացվի ճիշտ անհավասարություն.
ա) –25 < –2*

Պատ․՝ 0, 1, 2, 3, 4

գ) –1693* > –16937,

Պատ․ ՝ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,

437. Պահանջվում է պատրաստել սպիրտի և ջրի խառնուրդ, որում
ջուրը և սպիրտը ունեն 1 ։ 4 հարաբերությունը։ Քանի՞ լիտր ջուր և
քանի՞ լիտր սպիրտ պետք է վերցնել 10 լ այդպիսի խառնուրդ
ստանալու համար։

1+4=5

10:5=2

2×1=2լ ջուր

2×4=8լ սպիրտ

Պատ․՝ 2լ ջուր, 8լ սպիրտ