Գործնական քերականություն 01.11.22

1. Բաց թողնված տառերը լրացրո՛ւ:

Աղթամար կղզին Վանա լճի հարավ-արևելքում է, մեկ ժամվա ջրային ճանապարհով է հեռու ցամաքից: Ծովը և բարձր, ապառաժոտ ափերը կղզին անմատչելի էին դարձնում ոսոխների համար: Գագիկը՝ Արծրունյաց առաջին թագավորը, հոյակապ շինություններով նոր կյանք տվեց Ախթամարին: Կղզին նրան փոքր թվաց՝ իր ընդարձակ նպատակներն իրականացնելու համար, ու նա ամբարտակով շրջանաձև կտրեց ծովի մի մասն ու ցամաքի վերածեց: Ժամանակի ընթացքում և՛ արարտակը, և՛ վիթխարի շրջապարիսպը, և՜ բարձր աշտարակներն ու բուրգերը ջրասույզ եղան:

2.  Երկու տեքստ ստացի՛ր կետերի փոխարեն մի դեպքում գրելով տրված հոմանիշներից առաջինը, մյուս դեպքում՝ երկրորդը: Ստացված տեքստերը համեմատիր. ո՞րն է ավելի մոտ բանավոր խոսքին:

Գերմանական մի քաղաքում տնային տնտեսուհիների … (մրցույթ, մրցում) է… (անցկացվել, արվել): Ծրագրի մեջ մտնում էր նաև գրտնակներ … (նետելը, շպրտելը): Ամենից … (դիպուկ, ճիշտ)… (նետող, գցող) կնոջ (ամուսնուն, մարդուն) գերմանացի բոլոր … (այրերը, տղամարդիկ) … (կարեկցեցին, խղճացին):

Գերմանական մի քաղաքում տնային տնտեսուհիների մրցույթ է անցկացվել : Ծրագրի մեջ մտնում էր նաև գրտնակներ նետելը : Ամենից դիպուկ նետող կնոջ ամուսնուն գերմանացի բոլոր տղամարդիկ  խղճացին :

Գերմանական մի քաղաքում տնային տնտեսուհիների մրցում  է արվել : Ծրագրի մեջ մտնում էր նաև գրտնակներ շպրտելը : Ամենից ճիշտ գցող կնոջ մարդուն գերմանացի բոլոր այրերը կարեկցեցին :

Այս տեքստը ավելի մոտ է իմ բանավոր խոսքին։

3. Տրված բառերն ըստ հոմանիշության բաժանի՛ր հինգ խմբի:

Դժբախտ, հին, փնթփնթան, հնամենի, անկայուն, տոկուն, երերուն, թշվառ, դիմացկուն, հնօրյա, դժգոհ, անբախտ, պինդ, հինավուրց, չարաբախտ, ամուր, վաղեմի, անհաստատ, խախուտ, դժկամ, ապերջանիկ, տարաբախտ, դողդոջուն:

4. Ուրբաթ օրերը գրադարանում կարդացած գրքերի վերաբերյալ ներկայացնել հաշվետվություն պատումի կամ տեսանյութի տեսքով։ 

Ես գրադարանում և գրադարնից տարել եմ տուն և կարդացել եմ 2գիրք՝ Աշխարհի շուրջը 80օրում և բնագիտական մի հետաքրքրաշարժ գիրք, ես շատ բան չունեմ խոսելու, որովհետև ես երկուսի մասին էլ առանձին պատումներ գրել եմ:

Ահա Աշխարհի շուրջը 80օրում

Տիկին Զարայի շոկոլադի բնագիտական գործարանը

01.11.22

01.11.2022թ-Գրաֆիկներ

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 293; 300; 302; 304

  1. Մեքենան 100 կմ անցնելու համար ծախսում է 10 լ բենզին: Նկատի
    ունենալով, որ մեքենայի բենզինի բաքի տարողությունը 80 լ է`
    որոշե՛ք, թե որքան բենզին կմնա բաքում, երբ մեքենան անցնի
    20 կմ, 40 կմ, 60 կմ, 80 կմ: Կազմե՛ք համապատասխան գրաֆիկը:

100:10=10

20կմ40կմ60կմ80կմ
78լ76լ74լ72լ

300. 38-րդ նկարում
պատկերված ուղղանկյուններն ունեն հավասար մա￾կերեսներ։ Իրար
հավասա՞ր կլինեն արդյոք նրանց ստվերագծված մասերի մակերեսները։

Պատ․՝ այո

302. ABC եռանկյան AB կողմի երկարությունը 2 սմ-ով ավելին է, քան BC
կողմինը, իսկ BC կողմի երկարությունը
2 սմ-ով ավելին է, քան AC կողմինը։
Որքա՞ն է կողմերից յուրաքանչյուրի երկարությունը, եթե ABC եռանկյան պարագիծը 18 սմ է։

a-c=4

a-b=8

b-c=6

304. Մեքենան քաղաքից գնաց գյուղ և վերադարձավ ուրիշ ճանապարհով, որը
14 կմ-ով կարճ էր առաջինից։ Մեքենան անցավ ընդամենը 64 կմ։
Գտե՛ք յուրաքանչյուր ճանապարհի երկարությունը։

64-14=50

50:2=25կմ գալու ճանապարհը

25+14=39կմ գնալու ճանապարհը

Պատ․՝ 25կմ գալու ճանապարհը, 39կմ գնալու ճանապարհը