Աշխարհը շուռ է եկել

  • Ինչո՞ւ է հենց ծույլերի երազներում աշխարհը շուռ գալիս:

Ծույլերի երազներում է հենց աշխարհը շուռ գալիս, որովհետև այդ մարդիկ ծույլ են դրա համար էլ աշխարհն է ծույլ։

  • Պատմիր, թե ինչ պատահեց, երբ դու հայտնվեցիր շուռ եկած աշխարհում

Ես շատ կարճ ժամանակով եմ հայտնվել շուռ եկած աշխարհում, ես մտա տուն և տեսա թե ինպես է

Ես կարդացի <<Անաբելը>>, այն շատ հետաքրքիր էր։

Մաթեմատիկա դասարանական 22.11.22

  1. Գրե՛ք և ընթերցե՛ք տրված թվին հակադիր թիվը.
    ա) –8, +8 գ) +3, -3, ե) –200,+200 է) –32,+32 բ) –11, +11դ) +18, -18զ) +137, -137 ը) –41, +41։

476. Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն տեղադրելու
դեպքում հավասարությունը ճիշտ կլինի.

ա) – -35 = 35, գ) – 44 = –44,

477. Լրացրե՛ք աղյուսակը` սյունակների դատարկ վանդակներում գրելով նշված թվերին հակադիր թվերը.

5-124-5-679-8
-512-456-7-98

483. Աճման կարգով գրե՛ք հետևյալ թվերը.
–2, –10, +1, 0, –6, +32, –9, –27, +14։

Պատ․՝ -27, -10, -9, -6, -2, 0, 1, 14, 32

  1. Աղաջրում յուրաքանչյուր 50 մաս ջրին ընկնում է 3 մաս աղ։ Քանի՞
    գրամ աղ կա 3710 գ աղաջրում։

3+50=53

3710:53=70

70×50=3500

3×70=210

Պատ․՝ 210գ աղ

493. Անհրաժեշտ էր կազմել 1920 գիրք: Կազմարարներից մեկը կարող
էր այդ աշխատանքը կատարել 16 օրում, մեկ ուրիշը24 օրում, երրորդը 48 օրում: Քանի՞ օրում նրանք կավարտեին աշխատանքը, եթե աշխատեին միասին:

1/16+1/24+1/48=6/48=1/8

Պատ․՝ 1/8