Домашнее задание 10.11.22

Упражнение 1.

Вставьте пропущенные буквы и измените по лицам глаголы спорить,ездить ,плакать.

Чистить , молвить, портить, мылиться, опостылеть, значить, спорить, обезлюдить, обезумить, таять, править, верить, кашлать, плакать, ездить, каяться, заметить, надеяться, зависить, обидеть.

спорить-спорю, споришь, спорит

ездить-езжу, ездишь, ездит

плакать-плачу, плачешь, плачет

Упражнение 2.

Вставьте пропущенные буквы.

(Он) подыщет работу, (он) дополнит ответ, дышется легко, засеешь поле, обклеешь обоями, вытрешь насухо, колышатся знамена, народ борется, снег тает, все зависит от обстоятельств, бродишь по аллеям, он ненавидет ложь, сказанного не воротишь, ты все можешь, солнце греет, ты слышишь все шорохи, хочется выиграть.

Բնագիտության տնային 10.11.22

Պատասխանել հարցերին

  1. Ի՞նչ բաղադրություն ունեն աղերը: Աղերը բարդ նյութեր են, որոնք կազմված են մետաղների ատոմներից և թթվային մնացորդներից
  1. Որտե՞ղ է կիրառվում գիպսը:

Տաքացած գիպսը օգտագործում են որպես կապող նյութ՝ շինարարության և բժշկության մեջ

  1. Ի՞նչ բաղադրություն ունեն հիմքերը:

Հիմքեր կամ հիդրօքսիդներ են կոչվում այն բարդ նյութերը, որոնք կազմված են մետաղի ատոմից և մեկ կամ մի քանի հիդրօքսիլ խմբերից:

Հիդրոքսիլ խումբ են անվանում մետաղին միացված OH խումբը:

Классная работа 10.11.22

Упражнение 2. Спишите пословицы. Вставьте пропущенные буквы и объясните их написание.

1) За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь. 2) Много будешь знать — скоро состаришься. 3) Правда глаза колит. 4) Конь вырвется — догонишь, слова сказанного не воротишь. 5) Руки не протянешь, так и с полки не достанашь. 6) Дождь вымочит, а солнышко высушит.