Մաթեմատիկա դասարանական 24.03.23

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 1016-ա,գ,ե; 1017-ա,գ,ե; 1021-ա,գ,ե;1029-ա,գ; 1030; 1031-ա,,ե; 1032-ա,գ

1016. Դիրքային գրառումով գրե՛ք տասնորդական կոտորակը.

ա) 372/10=37,2

գ) 13/1000=0,013

ե) 4567/10=456,7

1017. Տասնորդական կոտորակը գրե՛ք սովորական կոտորակի տեսքով.

ա) 3,87=387/100

գ) 137,56=13756/100

ե) 1,001=1001/1000

1021. Գրելով տասնորդական կոտորակը դիրքային գրառումով՝ գտե՛ք
նրա ամբողջ մասը:

ա) 91/10=9,1-ամբողջ թիվը 9

գ) 3214/100=32.14/100

1029. Կատարե՛ք գործողությունները.
ա) 501760 ։ 448 + 8981 ⋅ 65=584885

գ) 195584 ։ 1024 + 827541 ։ 643=1478

1030. 0, 11, 25, 39, 45, 100, 200, 205, 397 թվերից առանձնացրե՛ք այն
թվերը, որոնք բաժանվում են 5‐ի։

25, 45, 100, 200, 205,

1031. 3/7

Take Care of Yourself

Valerie studies at a big university. At the same time, she maintains a full-time job so that she can pay for her tuition and her living expenses. So Valerie spends most of the day at the office, then goes to class three days a week. She also stays up late at night to study for her classes.

Valerie does not do any physical exercise. Between work and university, she is so busy that she thinks she does not have time for any physical activity.

Sadly, she rarely eats home-made meals. She usually just grabs a bag of chips or a hamburger as she leaves her office to take the bus to university. Since she is convinced that she does not have time to make a healthy dinner when she gets home, she eats lots of pizzas that she orders over the phone.

After dinner, she starts studying and preparing her assignments. Valerie does not sleep very much because of it. She feels grumpy when she wakes up early in the morning, and she is irritable at work. After her long day, she feels tired in class, and it is hard for her to concentrate.

To make matters even worse, Valerie keeps getting sick. This makes her miss work and class. She is miserable! She just wants to feel good. Her grades start to go down because of her illnesses. As she thinks about her whole life situation, she gets so frustrated that she does not even want to study anymore.

During her mid-year break, Valerie decides to make some big changes. First, she learns how to make some easy, healthy recipes. She actually finds that she saves a lot of money by preparing her food herself, and the food tastes much better too! After an early dinner and some quiet reading, Valerie goes to bed early every night. Now she really feels refreshed in the morning.

Then she decides to give something else a try. Her office is not really so far from her university, so one day after work she tries walking there. As she walks down the street, looking at all the people, the shops, and the movement in the city, she remembers how much she hates being stuck on the bus in traffic. In fact, she finds that she can get to class almost as fast by walking. And she is so much happier when she arrives!

When the semester begins, Valerie maintains her healthy habits. She sets time aside on the weekends to study and do her assignments. Because she is sleeping and eating better now, she can finally concentrate and needs to spend much less time studying.

It is a huge improvement. Valerie saves money on food and transportation, she has much more energy, she feels less stressed, and her grades are better. She is glad she finally started to take care of herself. Now she finally enjoys all of her different activities and feels happy about her life.

And now, practice:

Exercises

Vocabulary Questions

1. What does “tuition” mean?

a) the money you pay to live in an apartment

b) the money someone pays you to work for them

c) the money you pay to a university to study there

d) the money a university gives you to help you study

2. What does “grumpy” mean?

a) upset and irritable

b) confused

c) energetic

d) tired

3. What does “healthy” mean?

a) good for your body

b) good for your emotional state

c) good for your mental state

d) all of the above
Grammar Questions

1. She decides walk to class.

a) to walk

b) walking

c) walk

d) walked

2. Valerie keeps being sick.

a) having

b) getting

c) being

d) doing

3. She is so much happy when she arrives.

a) happy

b) happiest

c) more happy

d) happier

Մաթեմատիկա դասարանական 22.03.23

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 989-ա,գ,ե; 990-ա,գ,ե;995-ա,գ,ե;1000; 1004-ա,գ;

989. Տասնորդական կոտորակից անջատե՛ք նրա ամբողջ մասը.

ա) 27/10=2.7/10

2

գ) 639/10=63.9/10

63

ե) 17384/100 173.84/100

173

990. Առանձնացրե՛ք տասնորդական կոտորակի կոտորակային մասը.

ա) 53/10=5.3/10

3/10

գ) 121/10=12.1/10

1/10

ե) 6557/100=65.57/100

57/100

995. Արտահայտե՛ք մետրերով և գրի՛ առեք տասնորդական կոտորակի տեսքով.
ա) 3 մ 20 սմ=3.20/100մ

գ) 25 մ 8 դմ 3 սմ=25.83/100մ

ե) 79 մ 4 սմ 1 մմ=79.41/1000մ

 1. 103-րդ նկարում պատկերված են երեք շրջանագծեր։ Երկու փոքր
  շրջանագծերի կենտրոնների հեռավորությունը 8 սմ է։ Որքա՞ն է
  ամենամեծ շրջանագծի շառավիղը, եթե ամենափոքրինը 3 սմ է։

բ

8×2=16

16-5=11սմ շառավիղ

ա

8×2=16

16-3=13սմ շառավիղ

1004. Գտե՛ք քանորդը.

ա) -7.1/5:2/3=(-10.4/5)

գ)

Կանաչ դաշտը․ վերլուծություն

Այս տեքստը կարդալուց հետո ես հասկացա, եթե կարծում ես, որ մարդը կամ կենդանին վատ արարք է անում, այդ դեպքում պետք է նախ իմանաս պատճառը ու հասկանաս, թե ինչու է նա այդ արարքը անում, ապա հետո գնահատես իր արարքը։ Այս տեքստում կարելի էր հասկանալ երկուսին էլ (ձիուն և գայլին), որովհետև ձին իհարկե չէր կարող գայլին թողնել, որ գա և հափշտակի իր քուռակին, իսկ գայլին պետք էր քուռակը, որովհետև, եթե գայլը չտաներ ձիու քուռակին իր ձագերի մոտ, նրանք սոված կմնային և հավանական է, որ նաև կսատկեին։ Այս տեքստը դուր եկավ և պատճառն այն է, որ տեքստում կյանքի մասին էր, ոչ թե հորինված երազելի մի հեքիաթ։

Քերականական առաջադրանքեր

1. .Նախադասությունները տարբեր ձևերով կետադրիր այնպե՛ս, որ իմաստը փոխվի։

Նա թագավորին նամակ էր գրել իր որդու ՝ Եգորի մասին:

Նա թագավորին նամակ էր գրել իր որդու, Եգորի մասին:

Վաղուց չէր տեսել ընկերոջը՝ Վահագնին:

Վաղուց չէր տեսել ընկերոջը, Վահագնին:

Նուբարենց տունը համարյա ամեն օր լի էր հյուրերով՝ Զավենի ընկերներով:

Նուբարենց տունը համարյա ամեն օր լի էր հյուրերով, Զավենի ընկերներով:

Իշխանը կանչեց բերդապետին՝ Վահրամին, մի անգամ ևս զգուշացնելու գիշերային արկածի մասին:

Իշխանը կանչեց բերդապետին, Վահրամին՝ մի անգամ ևս զգուշացնելու գիշերային արկածի մասին:

2.  Ա շարքի ընդգծված բառերն ի՞նչ հարցի են պատասխանում, ի՞նչ են ցույց տալիս, ինչո՞վ են տարբերվում Բ շարքի ընդգծված բառերից:

Ա. Ձայնավոր հնչյուն: –                    ԲՀնչուն երգ ու ծիծաղ:

Ձիերի դոփյուն: –                              Դողդոջուն ձեռքեր:

Զգեստների շրշյուն: –                       Շրշուն քող:

Դռան բախյուն: –                              Բաբախուն սիրտ:

Ջրվեժի շառաչյուն: –                        Շառաչուն ջրվեժ:

Անձրևի շաչյուն:                              Պաղպաջուն ջրեր:

Վարար ջրերի գոչգոչյուն: –              Ժպտուն աղջիկ:

Ալիքի ճողփյուն: –                            Սիրուն խաղալիք:

Ա շարքում գոյականներ են

Բ շարքում ածականներ են

3. Կետերը փոխարինի՛ր հնչյուն, թնդյուն, շառաչյուն գոյականներից և հնչուն, թնդուն, շառաչուն ածականներից մեկով:

Իմ մանկության օրերին հորդահոս ու շարաչուն գետ եմ տեսել:

Լեռներում միայն թնդուն արձագանքը մնաց:

Ուշադիր լսում էի քո երգի ամեն մի հնչյունը:

Մանկան հնչուն ծիծաղը վարակեց մեծերին:

Այդ մարտի թնդյուն լսվում էր բավական հեռվում:

Ինձ կանչեց-բերեց մեր գետի շառաչյունը:

Մաթեմատիկա դասարանական 21.03.23

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 986-ա,գ,ե; 987-ա,գ,ե; 988-ա,գ,ե;996-ա,գ,ե; 998-ա,գ; 999

986. Կոտորակի համարիչը գրի առնելով որպես կարգային գումարելիների գումար՝ կոտորակը ներկայացրե՛ք բնական թվով բազմապատկված համակարգային տասնորդական կոտորակների
գումարի տեսքով.

ա) 89 / 100

89/100=80+9/100=80/100+9/100=

=8.1/10+9.1/100

գ) 5372 / 10000

5372/10000=5000+300+70+2/10000=5/10 + 3/100 + 7/1000 + 2/10000=5.1/10+3.1/100+7.1/1000+2.1/10000

ե) 839 / 1000

839 / 1000=800+30+9/1000=8/10 + 3/100 + 9/1000=8.1/10 + 3.1/100 + 9.1/1000

987. կոտորակը ներկայացրե՛ք բնական թվերով բազմապատկված
կարգային միավորների և համակարգային տասնորդական
կոտորակների գումարի տեսքով.

ա) 930/100=900+30/100=9/1+3/10=9.1+3.1/10

գ) 83018/1000=80000+3000+18/1000=80/1+3/1+18/1000=80.1+3.1+18.1/1000

ե) 6421/10=6000+400+20+1/10=642.1/10

988. Արտահայտությունը գրե՛ք տասնորդական կոտորակի տեսքով.

ա) 3.10+6.1/10=30+6/10=30.6/10=306/10

գ) 10+1/100

10.100=1000+1=1001/100

ե)100+10+1/10+1/100

100/1+10/1+1/10+1/100=10000+1000+10+1/100=11010/100

996. Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) x+15/3=8

15/3=5

x+5=8

8-5=3

x=3

գ) x+5/4=9/4

9/4-5/4=4/4=1

x=1

1+5/4=9/4

ե) x-5/3=2

2+5/3=3.2/3

x=3.2/3

3.2/3-5/3=2

Քերականական առաջադրանք

2. .Ըստ տրված կաղապարների, բարդ նախադասություններ կազմի՛ր:

Այնքան կարծր էր պատուհանը, որքան պատը:

Այնպես թաց էր նա, կարծես հեղուկ լիներ:

Այնտեղ գնաց, որտեղ իր կյանքում երբեք չէր գնացել:

Երբ նա սկսեց անել իր դասերը, հենց այդ ժամանակ իրենց տան լույսերը անջատեցին:

3. .Նախադասությունները տարբեր ձևերով կետադրիր այնպե՛ս, որ իմաստը փոխվի։

Նա թագավորին նամակ էր գրել իր որդու Եգորի մասին:

Վաղուց չէր տեսել ընկերոջը Վահագնին:

Նուբարենց տունը համարյա ամեն օր լի էր հյուրերով Զավենի ընկերներով:

Իշխանը կանչեց բերդապետին Վահրամին մի անգամ ևս զգուշացնելու գիշերային արկածի մասին:

Ամփոփիչ աշխատանք

 1. Ի՞նչ է բնութագրում ջերմաստիճանը։

ջերմաստիճանը բնութագրում է նյութի կամ հեղուկի տաքության աստիճանը

 1. Ե՞րբ են մարմինները ջերմային հավասարակշռության վիճակում։

Մարմինները ջերմային հավասարակշռության վիճակում են, երբ նրանց ջերմաստիճանները հավասարվում են։

 1. Ջերմաչափների ի՞նչ տեսակներ գիտեք։

Ջերմաչափի տեսակներից են էլեկտրական, մետաղական, էլեկտրոնային, հեղուկային և այլն։

 1. Ի՞նչպես պետք է օգտվել բժշկական ջերմաչափից։

 1. Ի՞նչ ջերմային երևույթներ գիտեք:

Տաքացում, սառացում, հալում, պնդացում

 1. Ո՞ր երևույթներն են կոչվում հալում և պնդացում:

Նյութի անցումը պինդ վիճակից հեղուկ վիճակի կոչվում է հալում:

 1. Ո՞ր մեծությունն է կոչվում եռման ջերմաստիճան :

Եռում է կոչվում ինտենսիվ շոգեգոյացումը, որի դեպքում հեղուկի ներսում աճում և վերև են բարձրանում գոլորշու պղպջակները:

 1. Ո՞ր եչրույթներն են կոչվում գոլորշացում և խտացում:

Նյութի անցումը հեղուկ վիճակից գազային վիճակի կոչվում է գոլորշացում: Հակառակ երևույթը, երբ նյութը գազային վիճակից անցնում է հեղուկ վիճակի, կոչվում է խտացում:

 1. Ի՞նպես է առաջանում կայծակը:Ի՞նչ է որոտը:

Երկու տարանուն լիցքերով լիցքավորված մարմինները մոտեցնելիս առաջանում է կայծ, և ճայթուն է լսվում:

 1. Ի՞նչ է շանթարգելը, և ինպե՞ս է այն շինությունները պաշտպանում կայծակի հարվածից:

Շանթարգելը կայծակներից պաշտպանվելու լավագույն և ամենահուսալի միջոցն է: Դա հատուկ սարքավորում է, որը տեղադրում են տների և շենքերի ամենաբարձր կետում՝ շինությունները կայծակի հարվածի կործանարար հետևանքներից պաշտպանելու համար:

 1. Կայծակի ժամանակ ինչպե՞ս պետք է վարվեք,եթե հայտվել եք բաց տարածքում:

Եթե կայծակի ժամանակ հայտնվել եք բաց տարածքում, պետք է հեռու մնաք երկնասլաց առարկաներից: Չի կարելի պառկել, որովհետև կարող եք տուժել գետնի էլեկտական դաշտից:

 1. Ո՞ր մարմին է կոչվում հաստատուն մագնիս:

Իրենց մագնիսական հատկությունները երկար ժամանակ անփոփոխ պահպանող մագնիսներին անվանւմ են հաստատուն մագնիսներ:

 1. Մագնիսի ո՞ր մասերն են անվանում բևեռներ:

Մագնիսի այն տեղամասերը, որտեղ մագնիսական ազդեցությունն առավելագույնն է, կոչվում են մագնիսի բևեռներ:

 1. Ի՞նչ է կողմնացույցը, և ինչո՞վ է պայմանավորված նրա աշխատանքը:

Կողմանացույցը սարք է,որի միջոցով որոշում են հորիզոնի կողմերը:

 1. Ձեզ հայտնի ո՞ր բնագավառներում են օգտագործվում մագնիսները:

Ես չգիտեմ ինչ֊որ բնագավառ որտեղ օգտագործում են մագնիսներ

«Պառավ ձին» Լև Տոլստոյ

Կարդա՛ ,,Պառավ ձին,, պատմվածքը: 

Անհասկանալի բառերը բացատրի՛ր բառարանի օգնությամբ: 

հևել-շատ արագ և դժվար շնչել

շլինք-վիզ, պարանոց

խղճմտանք-գութ, խիղճ

Ներկայացրո՛ւ ստեղծագործության ասելիքը: 

ստեղծագործության ասելիքն է, որ պետք չէ նեղացնել և տանջել մարկանց կամ կենդանիներին

Գրի՛ր շարադրություն  ,,Պարտավո՞ր եմ, թե՞ ուզում եմ,, վերնագրով: