Կառլսոնը գալիս է ծննդյան տարեդարձի. երկրորդ մաս

Կարդա՛ ,,Կառլսոնը գալիս է ծննդյան տարեդարձի,, ստեղծագործության երկրորդ  մասը և պատասխանի՛ր հարցերին։  

Առաջադրանքներ 

1. Առանձնացրո՛ւ անհասկանալի բառերը, բացատրի՛ր բառարանի օգնությամբ։

տաքսա-գորշ գույնի շուտ

Կարճամազ- կարճ մազ ունեցող

2. Ներկայացրո՛ւ Մանչուկի զգացումները՝ թավշյա և իսկական շնիկները ստանալիս։ 

Մանչուկը հենց ստացավ թավշյա շնիկ, մտածեց, որ իրեն ձեռք են առնում։ Մանչուկը հենց ստացավ իսկական շունիկ նա շատ ուրախացավ և մոռացավ թավշյա շնիկի մասին։

3. Պատմի՛ր , ներկայացրո՛ւ քո զգացումները, երբ ծննդյանդ օրը սպասված նվեր ես ստացել։ 

Ես հիշում եմ, երբ ստացել էի իմ ուզած նվերը շատ էի ուրախացել։

Գրաբար 30.11.22

Որսորդն եւ կաքաւն-Որսորդն և կաքավը

Որսորդն կալաւ կաքաւ մի եւ կամէր զենուլ: Եւ ասէ կաքաւն.-Որսորդը բռնեց մի կաքավ և ուզում էր մորթել։ Ասաց Կաքավը

 – Մի՛ սպանանէր զիս, զի ես խաբեցից զբազում կաքաւս ու ածից յականատս քո: Մի սպանիր ինձ, որովհետև ես կխաբեմ շատերին ու կբերեմ դեպի քո թակարդը։

Եւ ասէ որսորդն. Եվ ասեց որսորդն

 – Այժմ ստուգիւ մեռցիս ի ձեռաց իմոց, զի զսիրելիս եւ զազգականս քո մատնես ի մահ: Այժմ իսկապես կմեռնես իմ ձեռքից, որովհետև քո սիրելիներին և ազգականերին մահվան կմատնես

Բառարան

կալաւ – բռնեց

զենուլ – մորթել

ասէ – ասում է

զիս – ինձ

 զի – որ, թե, որովհետև, որպեսզի

խաբեցից – խաբեմ, կխաբեմ, պիտի խաբեմ, խաբելու եմ

ածից – բերեմ, կբերեմ, պիտի բերեմ, բերելու եմ

ականատ – թակարդ

յականատ – (դեպի) թակարդները, թակարդներում

ստուգիւ – ստուգապես, իսկապես

մեռցիս – մեռնես, կմեռնես, պիտի մեռնես, մեռնելու ես

ի ձեռաց – ձեռքից

զսիրելիս – սիրելիներին

զազգականս – ազգականներին

մատնես – մատնում ես

ի մահ – մահվան

Հարցեր և առաջադրանքներ

1.Ճիշտ կարդա հետևյալ բառերը.

զբազում, զսիրելիս, յականատս:

2. Աշխարհաբար դարձրու հետևյալ բառերն ու բառակապակցությունները.

կաքաւ մի֊մի կաքավ, մի՛ սպանաներ֊մի սպանիր, զբազում կաքաւս֊շատ կաքավներ, յականատս քո֊քո թակարդը, ի ձեռաց իմոց֊իմ ձեռքով, զսիրելիս եւ զազգականս քո֊քո սիրելիներին և ազգականներին:

3. Արտագրիր այս հարցերի պատասխանները.

Ի՞նչ բռնեց որսորդը:

Որսորդն կալաւ կաքաւ մի։

Կաքավն ի՞նչ խոստացավ որսորդին:

զի ես խաբեցից զբազում կաքաւս ու ածից յականատս քո։

Կաքավի խոստմանն ի՞նչ վերաբերմունք ցույց տվեց որսորդը:

Այժմ ստուգիւ մեռցիս ի ձեռաց իմոց, զի զսիրելիս եւ զազգականս քո մատնես ի մահ:

4. Առակն աշխարհաբար դարձրու:

Աշխարհաբարը ստվերագծված է տեքստում։

5. Ինչպիսի՞ն է կաքավը (բնութագրիր կաքավին): Ի՞նչ է ցույց տալիս առակը: 

Կաքավը՝ դավաճան, մատնող, մենակ իր կյանքի մասին մտածող կաքավ էր։ Առակի ասելիքն է, որ պետք չէ մտածել միայն քո մասին ուրիշի կյանքն էլ է կարևոր իր համար

Կառլսոնը գալիս է ծննդյան տարեդարձի

 • Առանձնացրո՛ւ անհասկանալի բառերը, բացատրի՛ր բառարանի օգնությամբ։ 

նախօրյակ-մեկ տարի առաջ

 • Պատմի՛ր Մանչուկի մասին։ 

Մանչուկը մի ութ տարեկան տղա էր, որը ուզում էր, որ Կառլսոնը նույնպես մասնակցի իր ծննդյան տարեդարձին.

 • Ինչո՞ւ էր Մանչուկն անհամբեր սպասում իր ծննդյան տարեդարձին։ 

Մանչուկը անհամբեր սպասում էր իր ծնունդին, որովհետև նա ուզում էր ստանալ շունիկ և այլ լավ նվերներ.

 • Բնութագրի՛ր Կառլսոնին՝ տեքստից մեջբերումներ անելով։

― Տանիքում ապրող Կառլսոնն էլ պիտի գա, ― ասաց Մանչուկը եւ համարձակ.

Չի՞ կարելի քո մայրիկին խնդրել, որ ութ մոմ ունեցող մեկ տորթի փոխարեն թխի ութ տորթ՝ մեկ մոմով։

Կառլսոնը գժոտ և տանիքում ապրող տղա էր:

Մաթեմատիկա դասարանական 25.11.22

Տեսություն՝

Թվի բացարձակ արժեք (մոդուլ)

Տրված կետի հեռավորությունը կոորդինատների О(0) սկզբնակետից կոչվում է թվի (կետի կոորդինատի) բացարձակ արժեք կամ մոդուլ:

Ներքևի նկարի M(−4) և N(4) կետերի հեռավորությունները սկզբնակետից հավասար են իրար և հավասար են 4 միավոր հատվածների:

Սա նշանակում է, որ 4-ը միաժամանակ −4 և 4 թվերի մոդուլն է:

|−4|=4

|4|=4

ugig.png

Հակադիր թվերի մոդուլները հավասար են՝  |−t|=t

0 թվի մոդուլը հավասար է 0-ի՝ |0|=0

Թվի մոդուլը չի կարող լինել բացասական թիվ:

Դրական թվի և զրոյի մոդուլը հավասար է նույն թվին, իսկ բացասական թվի մոդուլը հավասար է թվի հակադիր թվին:

|−16|=16

|271|=271

|10004|=10004

|821|=821

|−7|=7

|−3005|=3005

Դասարանական առաջադրանքներ՝  498; 500; 502; 504-ա,գ,ե,է; 517-ա,գ,ե

 1. Կոորդինատների սկզբից ի՞նչ հեռավորության վրա են գտնվում
  A (+5), B (–9), C (+2), D (–20) կետերը։

A=աջից 5միավոր

B=ձախից 9միավոր

C= աջից 2միավոր

D=ձախից 20միավոր

500. Գտե՛ք հետևյալ թվերի բացարձակ արժեքները.
– 10, 10

+ 1, 1

– 3, 3

+ 12, 12

+ 18, 18

0, 0

– 19, 19

– 100 100

 1. Եթե բացասական ամբողջ թվի բացարձակ արժեքը հավասար է
  20-ի, ինչի՞ է հավասար նրա հակադիր թվի բացարձակ արժեքը։

Պատ․՝ 20

 1. Հաշվե՛ք. ա) |– 6| + |4|=10

գ) |– 3| – |– 1|,=2

ե) |31| + |27|,=58

է) |– 18| · |– 21|,=378

 1. Գտե՛ք այն բոլոր ամբողջ թվերը, որոնք աստղանիշի տեղում
  գրելու դեպքում երկու անհավասարություններն էլ ճիշտ կլինեն.
  ա) 0 < 1< 3, գ) 8 < 9 < 10, ե) – 6 < -4 < – 1,

Великолепный маляр («Приключения Тома Сойера)

Том вышел на улицу с ведром известки и длинной кистью. Он окинул взглядом забор, и радость в одно мгновенье улетела у него из души, и там — воцарилась тоска. Тридцать ярдов[4] 2деревянного забора в девять футов вышины! Жизнь показалась ему бессмыслицей, существование — тяжелою ношею. Со вздохом обмакнул он кисть в известку, провел ею по верхней доске, потом проделал то же самое снова и остановился: как ничтожна белая полоска по сравнению с огромным пространством некрашеного забора! В отчаянии он опустился на землю под деревом. Из ворот выбежал вприпрыжку Джим. В руке у него было жестяное ведро.

Он напевал песенку “Девушки Буффало”. Ходить за водой к городскому насосу Том всегда считал неприятным занятием, но сейчас он взглянул на это дело иначе. От вспомнил, что у насоса всегда собирается много народу: белые, мулаты,[5]чернокожие; мальчишки и девчонки в ожидании своей очереди сидят, отдыхают, ведут меновую торговлю игрушками, ссорятся, дерутся, балуются. Он вспомнил также, что хотя до насоса было не более полутораста шагов, Джим никогда не возвращался домой раньше чем через час, да и то почти всегда приходилось бегать за ним.

— Слушай-ка, Джим, — сказал Том, — хочешь, побели тут немножко, а за водою сбегаю я.

Джим покачал головой и сказал:

— Не могу, масса[6] Том! Старая хозяйка велела, чтобы я шел прямо к насосу и ни с кем не останавливался по пути. Она говорит: “Я уж знаю, говорит, что масса Том будет звать тебя белить забор, так ты его не слушай, а иди своей дорогой”. Она говорит: “Я сама, говорит, пойду смотреть, как он будет белить”.

— А ты ее не слушай! Мало ли что она говорит, Джим! Давай сюда ведро, я мигом сбегаю. Она и не узнает.

— Ой, боюсь, масса Том, боюсь старой миссис! Она мне голову оторвет, ей-богу, оторвет!

— Она! Да она пальцем никого не тронет, разве что стукнет наперстком по голове — вот и все! Кто же на это обращает внимание? Говорит она, правда, очень злые слова, ну, да ведь от слов не больно, если только она при этом не плачет. Джим, я дам тебе шарик. Я дам тебе мой белый алебастровый шарик.

Джим начал колебаться.

— Белый шарик, Джим, отличный белый шарик!

— Так-то оно так, вещь отличная! А только все-таки, масса Том, я крепко боюсь старой миссис.

— И к тому же, если ты захочешь, я покажу тебе мой волдырь на ноге.

Джим был всего только человек и не мог не поддаться такому соблазну. Он поставил ведро на землю, взял алебастровый шарик и, пылая любопытством, смотрел, как Том разбинтовывает палец ноги, но через минуту уже мчался по улице с ведром в руке и мучительной болью в затылке, между тем как Том принялся деятельно мазать забор, а тетушка покидала поле битвы с туфлей в руке и торжеством во взоре.

Но энергии хватило у Тома ненадолго. Он вспомнил, как весело собирался провести этот день, и на сердце у него стало еще тяжелее. Скоро другие мальчики, свободные от всяких трудов, выбегут на улицу гулять и резвиться. У них, конечно, затеяны разные веселые игры, и все они будут издеваться над ним за то, что ему приходится так тяжко работать. Самая мысль об этом жгла его, как огонь. Он вынул из карманов свои сокровища и стал рассматривать их: обломки игрушек, шарики и тому подобная рухлядь; всей этой дребедени, пожалуй, достаточно, чтобы оплатить три—четыре минуты чужого труда, но, конечно, за нее не купишь и получаса свободы! Он снова убрал свое жалкое имущество в карман и отказался от мысли о подкупе. Никто из мальчишек не станет работать за такую нищенскую плату. И вдруг в эту черную минуту отчаяния на Тома снизошло вдохновение! Именно вдохновение, не меньше — блестящая, гениальная мысль.

Он взял кисть и спокойно принялся за работу. Вот вдали показался Бен Роджерс, тот самый мальчишка, насмешек которого он боялся больше всего. Бен не шел, а прыгал, скакал и приплясывал — верный знак, что на душе у него легко и что он многого ждет от предстоящего дня. Он грыз яблоко и время от времени издавал протяжный мелодический свист, за которым следовали звуки на самых низких нотах: “дин-дон-дон, дин-дон-дон”, так как Бен изображал пароход. Подойдя ближе, он убавил скорость, стал посреди улицы и принялся, не торопясь, заворачивать, осторожно, с надлежащею важностью, потому что представлял собою “Большую Миссури”, сидящую в воде на девять футов. Он был и пароход, и капитан, и сигнальный колокол в одно и то же время, так что ему приходилось воображать, будто он стоит на своем собственном мостике, отдает себе команду и сам же выполняет ее.

Стоп, машина, сэр! Динь-дилинь, динь-дилинь-динь!

Пароход медленно сошел с середины дороги, и стал приближаться к тротуару.

— Задний ход! Дилинь-дилинь-динь!

Обе его руки вытянулись и крепко прижались к бокам.

Том продолжал работать, не обращая на пароход никакого внимания. Бен уставился на него и через минуту сказал:

— Ага! Попался!

Ответа не было. Том глазами художника созерцал свой последний мазок, потом осторожно провел кистью опять и вновь откинулся назад — полюбовался. Бен подошел, и встал рядом. У Тома слюнки потекли при виде яблока, но он как ни в чем не бывало упорно продолжал свою работу. Бен оказал:

— Что, брат, заставляют работать?

Том круто повернулся к нему:

— А, это ты, Бен! Я и не заметил.

— Слушай-ка, я иду купаться… да, купаться! Небось и тебе хочется, а? Но тебе, конечно, нельзя, придется работать. Ну конечно, еще бы!

Том посмотрел на него и сказал:

— Что ты называешь работой?

— А разве это не работа?

Том снова принялся белить забор и ответил небрежно:

— Может, работа, а может, и нет. Я знаю только одно: Тому Сойеру она по душе.

— Да что ты? Уж не хочешь ли ты оказать, что для тебя это занятие — приятное?

Кисть продолжала гулять по забору.

— Приятное? А что же в нем такого неприятного? Разве мальчикам каждый день достается белить заборы?

Дело представилось в новом свете. Бен перестал грызть яблоко. Том с упоением художника водил кистью взад и вперед, отступал на несколько шагов, чтобы полюбоваться эффектом, там и сям добавлял штришок и снова критически осматривал сделанное, а Бен следил за каждым его движением, увлекаясь все больше и больше. Наконец оказал:

Слушай, Том, дай и мне побелить немножко!

Том задумался и, казалось, был готов согласиться, но в последнюю минуту передумал:

— Нет, нет, Бен… Все равно ничего не выйдет. Видишь ли, тетя Полли ужасно привередлива насчет этого забора: он ведь выходит на улицу. Будь это та сторона, что во двор, другое дело, но тут она страшно строга — надо белить очень и очень старательно. Из тысячи… даже, пожалуй, из двух тысяч мальчиков найдется только один, кто сумел бы выбелить его как следует.

— Да что ты? Вот никогда бы не подумал. Дай мне только попробовать… ну хоть немножечко. Будь я на твоем месте, я б тебе дал. А, Том?

— Бен, я бы с радостью, честное слово, но тетя Полли… Вот Джим тоже хотел, да она не позволила. Просился и Сид — не пустила. Теперь ты понимаешь, как мне трудно доверить эту работу тебе? Если ты начнешь белить, да вдруг что-нибудь выйдет не так…

— Вздор! Я буду стараться не хуже тебя. Мне бы только попробовать! Слушай: я дам тебе серединку вот этого яблока.

— Ладно! Впрочем, нет, Бен, лучше не надо… боюсь я…

— Я дам тебе все яблоко — все, что осталось.

Том вручил ему кисть с видимой неохотой, но с тайным восторгом в душе. И пока бывший пароход “Большая Миссури” трудился и потел на припеке, отставной художник сидел рядом в холодке на каком-то бочонке, болтал ногами, грыз яблоко и расставлял сети для других простаков. В простаках недостатка не было: мальчишки то и дело подходили к забору — подходили зубоскалить, а оставались белить. К тому времени, как Бен выбился из сил, Том уже продал вторую очередь Билли Фишеру за совсем нового бумажного змея; а когда и Фишер устал, его сменил Джонни Миллер, внеся в виде платы дохлую крысу на длинной веревочке, чтобы удобнее было эту крысу вертеть, — и так далее, и так далее, час за часом. К полудню Том из жалкого бедняка, каким он был утром, превратился в богача, буквально утопающего в роскоши.

Том приятно и весело провел время в большой компании, ничего не делая, а на заборе оказалось целых три слоя известки! Если бы известка не кончилась, он разорил бы всех мальчиков этого города.

Том оказал себе, что, в сущности, жизнь не так уж пуста и ничтожна. Сам того не ведая, он открыл великий закон, управляющий поступками людей, а именно: для того чтобы человек или мальчик страстно захотел обладать какой-нибудь вещью, пусть эта вещь достанется ему возможно труднее. Если бы он был таким же великим мудрецом, как и автор этой книги, он понял бы, что Работа есть то, что мы обязаны делать, а Игра есть то, что мы не обязаны делать.

Մաթեմատիկա դասարանական 23.11.22


23.11.2022թ-Հակադիր ամբողջ թվեր

Դասարանական առաջադրանքներ՝  478; 480; 482; 489; 491

478. Հետևյալ հավասարություններից որո՞նք են ճիշտ կազմված.
ա) – (–63) = 63, ճիշտ է

գ) 38 = – (+38), սխալ

ե) 16 = + (–16), սխալ
բ) – (+45) = –45, ճիշտ

դ) –52 = – (–52), սխալ

զ) –27 = – (+27)։ ճիշտ

 1. Աստղանիշի փոխարեն տեղադրելով –8, 0, 69, –21 թվերը` գտե՛ք
  արտահայտության արժեքները.
  ա) – (-21) + 3=24 -0+3=3
  • -(-8)+3=11
  • -69+3=72
  • բ) – (– 0) – 4=-4
  • –(-8) – 4=4
  • -(-69) – 4=65
  • -(-21) – 4=17

482. Կոորդինատային ուղղի վրա (տե՛ս նկ. 62) գտե՛ք հակադիր կետերի
բոլոր զույգերը։

Պատ․՝ A=H, B=F, C=E, D=+1, G=+6

489. Լաստը գետի հոսանքով 8 ժամում լողում է 24 կմ։ Քանի՞ ժամում
նույն հեռավորությունը գետի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ
կանցնի նավակը, որի արագությունը չհոսող ջրում 7 կմ/ժ է։

Լուծում

24:8=3կմ/ժ գետ հոսանքը

7֊3=4

24:4=6 ժ

Պատ․՝ 6 ժ

491. Ուղղանկյան մակերեսը 2475 սմ2 է։ Որքա՞ն է այն ուղղանկյան մակերեսը, որի երկարությունը՝ 3 անգամ, իսկ լայնությունը 5 անգամ փոքր է, քան տրվածինը։

2475:3:5=165սմ

Պատ․՝ 165սմ

Աշխարհը շուռ է եկել

 • Ինչո՞ւ է հենց ծույլերի երազներում աշխարհը շուռ գալիս:

Ծույլերի երազներում է հենց աշխարհը շուռ գալիս, որովհետև այդ մարդիկ ծույլ են դրա համար էլ աշխարհն է ծույլ։

 • Պատմիր, թե ինչ պատահեց, երբ դու հայտնվեցիր շուռ եկած աշխարհում

Ես շատ կարճ ժամանակով եմ հայտնվել շուռ եկած աշխարհում, ես մտա տուն և տեսա թե ինպես է

Ես կարդացի <<Անաբելը>>, այն շատ հետաքրքիր էր։

Մաթեմատիկա դասարանական 22.11.22

 1. Գրե՛ք և ընթերցե՛ք տրված թվին հակադիր թիվը.
  ա) –8, +8 գ) +3, -3, ե) –200,+200 է) –32,+32 բ) –11, +11դ) +18, -18զ) +137, -137 ը) –41, +41։

476. Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն տեղադրելու
դեպքում հավասարությունը ճիշտ կլինի.

ա) – -35 = 35, գ) – 44 = –44,

477. Լրացրե՛ք աղյուսակը` սյունակների դատարկ վանդակներում գրելով նշված թվերին հակադիր թվերը.

5-124-5-679-8
-512-456-7-98

483. Աճման կարգով գրե՛ք հետևյալ թվերը.
–2, –10, +1, 0, –6, +32, –9, –27, +14։

Պատ․՝ -27, -10, -9, -6, -2, 0, 1, 14, 32

 1. Աղաջրում յուրաքանչյուր 50 մաս ջրին ընկնում է 3 մաս աղ։ Քանի՞
  գրամ աղ կա 3710 գ աղաջրում։

3+50=53

3710:53=70

70×50=3500

3×70=210

Պատ․՝ 210գ աղ

493. Անհրաժեշտ էր կազմել 1920 գիրք: Կազմարարներից մեկը կարող
էր այդ աշխատանքը կատարել 16 օրում, մեկ ուրիշը24 օրում, երրորդը 48 օրում: Քանի՞ օրում նրանք կավարտեին աշխատանքը, եթե աշխատեին միասին:

1/16+1/24+1/48=6/48=1/8

Պատ․՝ 1/8

Մաթեմատիկա դասարանական 21.11.22

21.11.2022թԿոորդինատային ուղիղ

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 449; 451; 453; 463; 464;467

449. A կետի կոորդինատը –4 է։ Նրա ո՞ր կողմում է գտնվում և նրանից
քանի՞ միավոր հեռավորություն ունի B կետը, եթե վերջինիս
կոորդինատն է՝
ա) –9, Պատ․՝ դեպի ձախ, 5միավոր

բ) –1, Պատ․՝ դեպի աջ, 3միավոր

գ) +3, Պատ․՝ դեպի աջ, 7միավոր

դ) +10 Պատ․՝ դեպի աջ, 13միավոր

451. Գծե՛ք կոորդինատային ուղիղ և նրա վրա նշե՛ք A (–3) կետը։ Նշե՛ք նաև՝
ա) B կետը, որը գտնվում է A կետից երկու միավոր դեպի աջ,


բ) C կետը, որը գտնվում է A կետից երեք միավոր դեպի ձախ։

453. Կոորդինատային ուղղի վրա քանի՞ բնական թիվ է գտնվում
հետևյալ թվերի միջև.

ա) –5 և 3,

Պատ․՝ 2

բ) 0 և 4,

Պատ․՝ 3

գ) 7 և 15:

Պատ․՝ 7

463. Թիվը փոքրացրել են 20 %-ով։ Քանի՞ տոկոսով պետք է մեծացնել
ստացված թիվը, որպեսզի նորից ստացվի տրված թիվը։

100-20%=80

80:20=4

100:4=25%

Պատ․՝ 25%

 1. ABC եռանկյան B գագաթը հատվածով միացված է AC կողմի D
  միջնակետին (տե՛ս նկ. 59)։ Հայտնի է, որ |BD|=|AD|, |BC|= 2 · |AB|։ Գտե՛ք BD հատվածի երկարությունը, եթե |BC|= 24 սմ, իսկ ABC
  եռանկյան պարագիծը 62.3/5սմ է։

Լուծում

24:2=12սմ

Պատ․՝ 12սմ

 1. 560-ը ներկայացրե՛ք երկու թվերի գումարի տեսքով, որոնց
  հարաբերությունը 3 ։ 4 է։

3+4=7

560:7=80

80×3=240

4×80=320

Պատ․՝ 240:320