Մաթեմատիկա դասարանական 09.09.21

առ . 69

Սևանա լճի խորությունը 81 մ է: Եթե Սևանա լճի խորութհոընը 19 մետրով ավելի լիներ, քանի՞ կարգ կունենար այն արտահայտող թվերը:

Լուծում

81+19=100

Պատ.՝3

առ. 81

Կամուրջն ունի երեք կամրջամաս: Առաջինի և երրորդի երկարությունները նույնն են և հավասար են 3 մետրի: Երկրորդ կամրջամասը մյուսներից երկար է երեք անգամ: Որքան է կամուրջի երկարությունը:

3×2=6

3×3=9

9+6=15

Պատ.՝ 15

3ժամում կառքն անցավ 65կմ: Առաջին ժամում այն անցավ 25 կմ, երկրորդում 4կմ-ով պակաս: Քանի կիլոմետր անցավ անցավ կառքը երրորդ ժամում:

Լուծում

25-4=21

21+25=46

65-46=19

Պատ.՝ 19կմ մնաց անցելու

75 կատարեք բաժանում

դ) 2665:13=25

ե)5208:24=217

զ) 2023:289=7

է) 9152:416=22

ը) 23616:24=981

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s