Մաթեմատիկա տնային 07.09.21

առ. 30

Մի տոպրակում կար 264 ընկույզ, իսկ մյուսում 305: Առաջին տոպրակից երկրորդը տեղափոխեցին 82 ընկույզ, ապա եկրորդից առաջինը՝ 117 ընկույզ: Քանի ընկույզ եղավ տոպրակներից ամեն մեկում:

Լուծում

117-82=35

264+35=299

305-35=270

Պատ.՝ առաջին տապրակում մնաց 299 ընկույզ, երկրորդ տոպրակում մնաց 270 ընկույզ

առ. 31

Ծովախորշում խարիսխ էր գցել նավատորմիղը: Այն բանից հետո, երբ նավատորմիղին ևս միացավ 11 նավ, իսկ 7-ը ուղևորվեցին նավարկության, նավատորմիղն արդեն կազմված էր 35 նավից: Սկզբում քանի նավ էր մտել ծովախորշը:

Լուծում

11-7=4նավ

35-4=31նավ

Պատ.՝ 31 նավ

առ. 46

կատարեք գործողություններ.

ա) 733+834-430=1137

բ)116+6799-78=6837

գ)458+291-126=623

դ)374+350-43=681

ե)916-24+125=1017

զ) 4910-622+87=4375

է)1115-657+47=505

ը)165-119+1039=1085

թ)1087-291+2537=3333

առ. 48

Առաջին շտեմարանում կար 3100 պարկ ցորեն, իսկ երկրորդում 750 պարկով ավելի: Քանի պարկ ցորեն կար երրորդ շտեմարանում եթե այնտեղ եղած պարկերի քանակը 1130-ով պակաս էր, քան առաջին և երկրորդ շտեմարաներում միասին եղածը:

Լուծում

3100+750=3850պարկ

3850+3100=6950պարկ

Պատ.՝ երրորդ շտեմարանում կար 6950 պարկ ցորեն:

Բնագիտություն 07.09.21

Առաջադրանք

  1. Նկարագրեք որևէ երևույթ և նշեք դրա առաջացման պատճառներն ու առաջացրած հետևանքները։

Երկրի մակերևույթից անընդհատ ջուրը գոլորշիանում է բարձր ջերմաստիճանի պատճառով, բարձրանում է վերև և դառնում ամպ: Իսկ հետո ամպից ջուրը թափվում է անձրևի կամ ձյան տեսքով, և նույն երևույթը կրկնվում է:

  1. Ըստ դասանյութում բերված նկարների՝ աղյուսակում գրեք կենդանի և անկենդան բնության մարմինների անուններ:
կենդանիանկենդան
ուսուցիչհամակարգիչ
ծառտետր
Գայլսեղան
Ձուկմոլորակ
մեղումուրճ