Մաթեմատիկա տնային 22.09.21

224.

ա) 3x(18-9)+6×7<24:3:2+91

226. Գործվացքի 36մ երկարություն ունեցող կտորից կարել են 12 միանման թիկնոց: Քանի մետր գործվացք է անհրաժեշտ 15 այպիսի թիկնոց կարելու համար:

36:12=3մ

3×15=45մ

Պատ.՝ 45մ

227.

Մարդատար գնացքը կազմված է 16 վագոնից, որոնցից յուրաքանչյուրում կա 56 տեղ: Քանի ազատ տեղ է մնացել, եթե գնացք է նստել 837 ուղևոր:

Լուծում

56×16=626

230.

Աղջիկը 2տարեկան է: Հաայրը նրանից մեծ է 30 տարով: Քանի անգամ է հայրը մեծ աղջկանից: Հայրն աղջկանից քանի անգամ մեծ կլինի 4 տարի անց:

Լուծում

30+2=32

32:2=16

2+4=6

32+4=36

36:6=6

Պատ.՝ 16տարով