Հայրենագիտություն

 1. Ինձ թվում է որ առաջին նկարը մարդ է
  2 ինձ թվում է որ երկրորդ նկարը ինչ որ հնադարյան հիմնական գործիք է:
  3 Ինձ թվում է երրորդ նկարում պատկերված է նախնադարյան ոչխար.
  4 փորելու գործիք
  5 օձ
  6 քարը մշակելու համար գործիք
  7 ծովի ալիքներ

1 ջահ, դրոշ

2 ձուկ

3 շոր

4տերև

5բնություն

6ցորեն

7արտեր դաշտ

8ջրի աղբյուր

9հին կոշիկ

10ծառ որի վր մարդիկ ապրում էին

Մաթեմատիկա դասարանական 30.09.21

338. Գրքում կա 532 էջ: Տղան ամեն օր կարդում է 37 էջ: Կկարողանա նա կարդալ ամբողջ գիրք 2 շաբաթում:

2×7=14

14×37=518

532<518

Պատ.՝ ոչ չի հասցնի

340. Գնեցին 10 տուփ քաղցրավենիք յուրաքանչյուրը 1600 դրամով, և 5 միանման տորթ: Այդ ամենի համար վճարեցին 36000 դրամ: Քանի դրամ վճարեցին մեկ տորթի համար:

1600×10=16000

36000-16000=20000

20000:5=4000

Պատ.՝ 400 դրամ

343. Դահլիճում կար 20 կարգ: Երբ յուրաքանչյուր կարգում եղած տեղերի քանակն ավելացրից 5-ով, դահլիճի բոլոր տեղերի քանակը դարձավ 540. Սկզբում քանի տեղ կար յուրաքանչյուրում:

Լուծում

20×5=100

540-100=440

440:20=22

Պատ.՝ 22 տեղ կար յուրաքանչյուրում

329. Հաշվեք առավել հարմար եղանակով.

ա)7x(3+7)x(5+7)x2=1680

բ)4x(9+4)x(11+4)x3=2340

գ)25x(2+25)x(3+25)x5=130000

Русская язык 30.09.21

Образец: Карен рисует дерево. – Кто рисует дерево?

 1. Ученики изучают русский язык.

Кто изучают Руский язык ?

 1. Армен очень любит читать книги о
  животных.

Кто очень любит читать книги о животныь ?

Анаит пишет контрольную по математике.

Кто пишет контрольную по математике

4. Девочка слушает
музыку.

Кто слушает
музыку

5. Клетка с попугаем стоит на столе.

Кто с попугаем стоит на столе.