Մաթեմատիկա 14.09.21

102. Կիրակի օրը թանգարան այցելեց 70 մարդ, երկուշաբթի հինգ անգամ պակաս, իսկ երեքշաբթի երկու անգամ պակաս քան, քան երկուշաբթի: Քան մարդ այցելեց երեքշաբթի օրը:

Լուծում

70:5=14

14:2=7

Պատ.՝ 7

103. Թագուհին 36 տարեկան է: Նա արքայազնից մեծ է երեք անգամ, իսկ արքայադուստր եղբորից փոքր է չորս անգամ: Քանի տարեկան է արքայադուստրը:

Լուծում

36:3=12

12:4=3

Պատ.՝ 3

105. Վերանորոգման ժամանակ առաջին սենյակի հատակը ներկելու համար ծախսվել է 9 կգ ներկ, իսկ երկրորդ սենյակի հատակի համար երեք անգամ պակաս: Քանի կիլոգրամով պակաս ներկ է ծախսվել երկրորդ սենյակի հատակը ներկելիս:

Լուծում

9:3=3

9-3=6

Պատ.՝ 6

101. Թիվը գրեք երկու այնպիսի արտադյալի տեսքով, որոնցից յուրաքանչյուրը 1-ից մեծ է:

Լուծում

ա) 16=8:2

բ) 27:3=9

գ)63:3=21

դ)100:20=5

ե)51:17=3

զ)85:5=17

է)93:3=31

ը)39:3=13

106. Այգում աճող ծառերից 48-ը ծիրանենիներ է: Դեղձենիները ծիրանենիներից 6 անգամ պակաս են, իսկ խնձորիները 11-ով ավելի քան ծիրանենիներն ու տանձենիները միասին: Քանի խնձորենի կա այգում:

Լուծում

48:6=8

48+8=56

56+11=67

Պատ.՝ 67

104.

72:=
x
:6=
==
:=27