Մաթեմատիկա տնային 23.0921

235. Կիրառելով գումարման տեխափոխական և զուգորդական օրենքները հաշվեք առավել հարմար տարբերակով

ա) 64+18+36=(64+36)+18=118

բ) 393+8+92+107=(393+107)+(92+8)=600

գ) 276+9+24+91=(276+24)+(91+9)=400

246. 12 միանման անոթների մեջ տեղավորվում է 36 լ խաղողի հյութ: Դույլի տարողույթյունը 4անգամ մեծ է անոթի տարողությունից: Քանի դույլ կպահանջվի 120 լ խաղողի հյութ լցնելու համար:

Լուծում

36:12=3

3×4=12

120:12=10

Պատ.՝ 10 դույլ

250.

Ապրարանքատար գնացքն արդեն 5ժ էր, ինչ ճանապարհին էր երբ նույն կայարանից նույն ուղղությամբ շարժվեց ճեպըթաց գնացքը: Քանի ժամ հետո ճեպընթաց կհասնի ապրանքատարին, եթե ապրանքաար գնացքը 1ժամում անցնում է 60 կմ, իսկ ճեպընթացը 90կմ:

Լուծում

60×5=300

90-60=30

300:30=10

Պատ.՝ 10 ժամում

251.Երկու ավազանները սկսեցին ջուր լցնել,ընդ որում առաջինում արդեն 15 դույլ ջուր կար, իսկ երկրորդը դատարկ էր: Քանի ժամ հետ ավազաններում նույն քանակությամբ ջուր կլինի, եթե 1 ժամում առաջինի մեջ լցնում են 60 դույլ ջուր, իսկ երկրորդի մեջ՝ 63 դույլ:

63-60=3

15:3=5

Պատ.՝ 5 ժամում

Մաթեմատիկա դասարանական 23.09.21

235. Կիրառելով գումարման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները ՝ հաշվեք առավել հարմար եղանակով.

դ) 1035+465+49+101=1650

ե) (654+346+(25+750)+17+=1802

զ) 2059+2311+441+689+14=5514

239. Մի արտադրամասում կա 53 հաստոց, իսկ մյուսում 12-ով ավելի: Երկրորդ արտադրամասում ավելացրին ևս 17 հաստոց: Ընդամենը քանի հաստոց եղավ երկու արտադրամասումում: Կփոխվի արդյոք հաստոցների այդ քանակը , եթե հաստոցները ավելացնեն առաջին արտադրամասում:

Լուծում

53+12=65

65+17=82

82+53=135

Պատ.՝ 135 հաստոց

245. Երկու ցանկապատ ներկելու համար անհրաժեշտ եղավ 25 աման ներկ ՝ յուրաքանչյուրում 3կգ: Առաջին ցակապատը ներկելու համար օգտագործվեց 24 կգ ներկ: Քանի կգ ներկ օգտագործվեց երկրորդ ցանկապատը ներկելու համար:

25×3=75

75-24=51

Պատ.՝ 51 կգ

247.

Հողամասում ցանված էր 120 կգ եգիպտացորեն: Կարտոֆիլ ցանել էին եգիպտացորենից 5 անգամ պակաս, իսկ ցորեն 3 անգամ պակաս քան կարտոֆիլն ու ցորենը միասին: Ինչքան ցորեն էր զանգվածում:

Լուծում

120:5=24

120+24=144

144:3=48

Պատ.՝ 48կգ