Մաթեմատիկա Տնային 09.16.21

167

Տուփում կա 41 գնդիկներ կարմիր կապույտ և նարնջագույն։ Կարմիր գնդիկները 20 անգամ ավելի են քան նարնջագույննը։Քանի կապույտ գնդիկ կա տուփում։

Լուծում

Տարբերակ 1) ենթադրենք կա 1 նարնջագույն գնդիկ, ուրեմն կա 20 կարմիր գնդիկ, և մնացած 20 գնդիկները կապույտ են

1×20=20 կարմիր

20+1=21 կարմիր և նարնջագույն

41-21=20 կապույտ

Տարբերակ 2) ենթադրենք կա 2 նարնջագույն գնդիկ, ուրեմն կա 40 կարմիր գնդիկ, Որոնց գումարը միասին ստացվում է 41-ից շատ, հետևաբար այս տարբերակը սխալ է և նարնջագույնը 1-ից ավել չի կարող լինել։

Պատ՝ 20 կապույտ գնդիկ

168.Աշակերտը կարդում է օրական 10 էջ,6 օրվա ընթացքում կարդացել է գրքի կես: Քանի՞ էջ կա գրքում:

10×6=60 էջ

60×2=120 էջ

Պատ։՝ Գիրքը ունի 120 էջ․

170.Զրահավորված ասպետի զանգվածը 120կգ է,ընդ որում ասպետի զանգվածը 40կգ-ով մեծ է զրահի զանգվածից:Գտեք ասպետի և զրահի զանգվածներն առանձին-առանձին:

120-40=80

80:2=40

Պատ։՝ զրահ-40կգ, ասպետ-80կգ

Классная работа 16.09.21

Упражнение 3. Ответьте на вопросы по модели.
Модель: Чей это учебник? – Это мой учебник.

  1. Чей это словарь? это мой словарь
  2. Чья это книга? это моя книга
  3. Чьё это письмо? это моё письмо
  4. Чьи это карандаши? мои карандаши
  5. 5. Чей это класс? это мой класс
  6. Чья это сестра? это моя сестра
  7. Чьё это окно? это моё окно
  8. Чьи это тетради? это мои тетради