Մաթեմատիկա դասարանական 10.09.21

94. Մեծ թվերը գրի առնելու համար օգտագործում են կրճատումներ

ա) 504071223=504մլ. 71 հազ. 223

բ) 302մլն 35հազար =302035000, 93մլրդ 701մլն 96Հազ. 93070196000

1մլրդ 200հազ. = 100000200000, 65մլրդ 5մլն 693հազ=65000500693

96. Երկրից Լուսին հեռավորություն երեք հարյուր ութսուն չորս հազար երկու կիլոմետր է: Գրեք այդթիվը թվանշաններով.

Պատ.՝ 384002կմ