Մաթեմատիկա տնային 08.09.21

առ. 50

Կատարեք բազմապատկում.

ա) 23×5=115

բ)48×54=2594

գ)84×49=4116

դ)383×30=11490

ե)454×15=6810

զ)642×21=13482

է)228×23=5244

ը)232×63=14616

ժ)551×15=8265

ժա)45×303=13635

ժբ623×509=317107

առ. 52

Կառքը 5 ժամում անցնում է 125կմ: Քանի ժամում կառքը կանցնի 300կմ:

Լուծում

125:5=25կմ

300:25=12ժամում

Պատ.՝ 12 ժամում

առ. 54

Աղավնին 3ժամում նամակը մի վայրից հասցրել է մյուսը որի հեռավորությունը առաջինից 120 կմ է: Պատասխանը տանելիս նրա թռիչքը տեվել է 4ժ: Վերադառնալիս որքանով է աղավնու արագությունը նվազել:

Լուծում

120:3=40կմ

120:4=30կմ

40-30=10կմ

Պատ.՝ 10կմ/ժ-ով է նվազել նրա արագությունը հետ գալուց: