Քերական առաջադրանք 13.12.22

1. Բաղադրյալ բառեր կազմիր այնպե՛ս, որ տրված բառերի վերջին բաղադրիչները լինեն սկզբում:

Օրինակ՝

մեծամիտ – մտավոր, մտամոլոր, մտածել և այլն:

Քաջասիրտ-սրտացավ, մանրագիր֊գրավոր, աստղալից֊լիցքավորել, մանրախնդիր֊խնդրագիրք, գեղադեմ֊դիմաց:

2.      Բառերի ընդհանուր արմատները գտի՛ր, գրի՛ր դրանց ուղիղ ձևերը և տրված բառերը բացատրի՛ր արմատների միջոցով:

ա) Երրորդ, երրորդել, եռյակ, եռամյա, եռագիծ: երեք

բ) Երկնագույն, երկնահաս, երկնասույզ, երկնային: երկինք

գ) Երկիմաստ, երկթև, երկհարկ, երկամսյա, երկվորյակ: երկու

3.     Տրված արմատներով բաղադրյալ բառեր կազմիր դրանք դնելով նոր բառերի սկզբում, մեջտեղում և վերջում:

Երգ, փառ(ք), մեջ, ջուր: