Մաթեմատիկա դասարանական 16.12.22

16.12.2022թ-Ամբողջ թվերի բազմապատկումը

594. Համեմատման նշաններից ո՞րը պետք է դնել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի ճիշտ համեմատում.
ա) (–4) · (–5) > 0
գ) 7 · (–3) < (–2) · (–1),

ե) 2 · (–20) = (–10) · 4,

  1. Կատարե՛ք գործողությունները.
    ա) (+3) · (–8) + (–6) · (+2) – (–4) · (–7)=64

գ) (–25) · (+4) – (+100) · (–1) + (+4) · (–40)=-100+100+(-160)=-160

607. Բանվորը պատրաստեց 60 մանրակ՝ այդպիսով աշխատանքը կատարելով 120 %-ով։ Քանի՞ մանրակ պիտի պատրաստեր բանվորը։

120:60=2

100:2=50

Պատ․՝ 50

610. Խանութ բերեցին երկու արկղ սառեցրած ձուկ, ընդ որում առաջինարկղում 15 կգ-ով ավելի ձուկ կար, քան երկրորդում: Առաջին արկղն արժեր 90000 դրամ, երկրորդը` 60000 դրամ: Քանի՞ կիլոգրամ ձուկ կար յուրաքանչյուր արկղում:

90000-60000=30000դրամ արժե 15կգ ձուկ

90000:30000=3կգ ձուկ առաջինում

3×15=45

60000:30000=2կգ ձուկ երկրորդում

2×15=30

Պատ․՝ 45կգ ձուկ առաջինում, 30կգ ձուկ երկրորդում