Մայրենի դասարանական 30.11.22

1. Փակագծերում տրված դարձվածքներն իրենց հոմանիշների փոխարեն գրի՛ր և համեմատի՛ր տրված և ստացված տեքստերը. դարձվածքներն ի՞նչ փոխեցին:

Մի անգամ Նապոլեոնը հյուրասիրում էր իր բժշկին: (Օրերից մի օր)

Oրերից մի օր Նապոլեոնը հյուրասիրում էր իր բժշկին։

Երբ բժիշկը հարբել էր, կայսրը հարցրեց.

– Մի՛ լռիր, բժիշկ, ասա՛, քո ամբողջ կյանքում քանի՞ մարդ ես սպանել (Բերանդ ջուր մի՛ առ, էն աշխարհն ես ուղարկել)

֊Բերանդ ջուր մի առ, ասա քո ամբողջ կյանքում քանի մարդ ես էն աշխարհ ուղարկել

Բժիշկը պատասխանեց.

– Երեք հարյուր հազարով պակաս մարդ եմ սպանել, քան Դուք: (Գրողի ծոցն ուղարկել)

֊Երեք հարյուր հազարով պակաս մարդ եմ գրողի ծոցն ուղարկել, քան դուք։

Կարդա՛ 

Խոսքում բառը կարող է գործածվել ուղղակի և փոխաբերական իմաստներով:

Բառի արտահայտած փոխաբերական իմաստները բխում են նրա հիմնական իմաստից:

Հոմանիշների, հականիշների, նույնանունների գործածությունը խոսքը գեղեցկացնում է, հարստացնում ու ոճավորում:

2. Պարզի՛ր, թե Ա և Բ բառախմբերն ի՛նչ սկզբունքով են կազմված: Այդ բառախմբերը լրացրո՛ւ:

Ա. Ականջ, արի, տարի, կրակ, …:

Բ. Կախականջ, ականջ դնել, արիություն, քաջարի, տարեկան, կրակ անել, կրակվառիչ, …:

Ա շարքում բառերը պարզ են։

Բ շարքում բառերը բաղադրյալ են։