Մայրենի 11.12.22

1. Բաղադրյալ բառեր կազմիր այնպե՛ս, որ տրված բառերի առաջին բաղադրիչները լինեն վերջում: Ի՞նչ է փոխվում:

Օրինակ՝

բռնակալ — լիաբուռ:

Գրական – օրագիր, սեպագիր, անգիր —  «գիր» արմատի սղված «ի» տառը վերականգնվում է

շնչասպառ-անշունչ –  «շունչ» արմատի սղված «ու» տառը վերականգնվում է

քնել-անքուն – «քնել»-ի սղված «ու» տառը վերականգնվում է

, ջրկիր-անջուր, ,լիաջուր անձրևաջուր,- «ջուր» արմատի սղված «ու» տառը վերականգնվում է

 գլխարկ-անգլուխ, բազմագլուխ, — «գլուխ» արմատի սղված «ու» տառը վերականգնվում է

խմբավար –աշխատախումբ – «խումբ» արմատի սղված «ու» տառը վերականգնվում է

2. Բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտի՛ր մեկական բառերով:

Նկարչին հատուկ – նկարչական, 

ապուխտ դարձնել-ապխտել

 աներևույթ դառնալ-աներևութանալ

անօրեն բան- անօրինություն

աշխույժ դառնալ-աշխուժանալ, 

դաշույնով հարվածել-դաշնահարել , 

անդունդի խորություն ունեցող — անդնդահուն, 

մառախուղով պատված-մառախլապատ:

3. Շարքի բոլոր բառերը, բացի մեկից, նույն ձևով են կազմված: Գտի՛ր օրինաչափությանը չենթարկվող բառը:

ա) Մեծամիտ, ձկնորս, կաթնաջուր, պայտաձև, արծաթափայլ:-ձկնորս

բ) Գունագեղ, բարեգործ, փոշեկուլ, բառապաշար, սրամիտ:-սրամիտ