«Ձևն ու հոգին» վերլուծություն Թումանյան Հ.

Հոդվածը ուսուցողական էրև մեր կյանքում էլ է

Ես ինքս կարող եմ օրինակներ բերել.

Օրինակ ՝ դպրոցում երեխաներ կան որոնք դպրոց են գալիս ոչ թե գիտելիք ստանալու այլ գնահատական ստանալու համար: ուսոցիչներ կան որոնք մարդուն ձևի համար են գնահատում օրինակ ՝ երեխան շատ լավ է սովորում բայց շատ ակտիվ է և չի կարողանում հանգիստ նստել

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s