Տերյանական բառարան

Կարծես թե դարձել եմ ես տուն

իլիկ-Թել մանելու ձեռքի հոլաձև գործիք

պարզա-անամպ

մշուշ-մառախուղ

Թողի երկիրն իմ հայրենի

անահ-անվախ, քաջ

հինդ-հնդիկ

խինդ-ուրախություն

Չինումաչին-հին եվրոպական քաղաք

հըրատերև- հրագույն տերևներ ունեցող

ակունք-Անցք, որից բխում Է ջուրը

չըկա-չկա

գերիչ-գերող