նորաբանությունների բառարան

ականջադրում-ականջ դնել, գաղտնալսես

բազմամղոն-շատ մղոններ ընդգրկող

գունասալիկ-գունավոր սալիկ, գունասալիկներ արտադրող գործարան

դրոշակափունջ-դրոշակների փունջ, վերևում կախված դրոշակափունջը անշարժ էր ու գլխահակ

երփնահույս-գունագեղ հյուսված

զինվորազգեստ-զինվորականհամազգեստ

էթնոհիշողություն-ազգի հիշողոություն

ընձուղտաձև-ընձուղտի ձև

թրիքապատ-թրիքով պատված

ժրախոսել-աշխույժ խոսել

Սովորող-սովորոցնող 08.02

Նախագծի իրականացման ժամանակահատվածը՝ փետրվարի 07.02-11.02

Մասնակիցներ՝   Հարավային  դպրոցի սովորողներ

Համագործակցող դասարաններ  5.1 և 5.2 

Նպատակը՝

  • Համագործակցային կարողությունների ձևավորում և զարգացում
  •   Մտքի ճկունացում
  • Սովորղների մտածողության զարգացում
  • GeoGebra ծրագրի ուսուցում
  • Սովորողների կողմից նոր գիտելիքների ձեռք բերում
  • Սովորողների կողմից ունեցած և ձեռք բերված գիտելիքների ամրապնդում
  • Միմյանց լսելու և օգնելու կարողությունների ձևավորում
  • Սեր և հետաքրքրություն մաթեմատիկայի նկատմամաբ
  • երկրաչափական տարրերի յուրացու
  • Մաթեմատիկական սիմվոլների մուտքագրման կարողոության ձևավորում

Նախագծի ընթացքը

Հարավային դպրոցի 5-րդ դասարանի սովորողները ովքեր գիտեն ծրագիրը ,  կծանոթացնեն  մաթեմատիկայի նոր  GeoGebra ծրագրի հետ։ Այդ ծրագրի միջոցով   կսովորեցնեն, երկրաչափության տարրեր։

Արդյունքը՝

Ավագ և կրտսեր սովորողների միջև համագործակցային կարողությունների ձևավորում և զարգացում

GeoGebra ծրագրի յուրացում

Սովորողները արդյունքները կտեղադրեն իրենց բլոգներում

«Սովորող-սովորեցնող» նախագծի շրջանակներում, միմյանց փոխանցելու սովորածը և հետաքրքրություն ստեղծել սովորողների մոտ :

Ամփոփումը սովորողների բլոգներում: