Դասարանական 24.02.22

1354. Երկու ծաղկավաճառ միասին վաճառեցին 80 ծաղիկ, ընդ որում առաջինը վաճառեց երկրորդից 12-ով ավելի: Քան՞ի ծաղիկ վաճառեց ծաղկավաճառներից յուրաքանչյուրը:

Լուծում

80-12=68

68:2=34

34+12=46

Պատ.՝ առաջինը 46, երկրորդ 34

1355. Մեկ շքամուտք ունեցող տասնչորսանի շենքում բնակարանները, սկսած առաջին հարկից, համալրված են 1-ից մինչև 84-ը: Ո՞ր հարկում է գտնվում 57-րդ բնակարանը:

84:14=6

57:6=9(3)

Պատ.՝ 10-րդ հարկում

1357. Խանութում կային միևնույն ապրանքատեսակի 320 կենցաղային իրեր: Երբ մեկ իրի գինը բարձրացրին 3 անգամ, տվյալ ապրանքատեսակի բոլոր իրերի գինը դարձավ 1152000 դրամ: Որքա՞ն էր մեկ իրի սկզբնական գինը:

1152000:3=348000

348000:320=1200