Տերյանական բառարան

Կարծես թե դարձել եմ ես տուն

իլիկ-Թել մանելու ձեռքի հոլաձև գործիք

պարզա-անամպ

մշուշ-մառախուղ

Թողի երկիրն իմ հայրենի

անահ-անվախ, քաջ

հինդ-հնդիկ

խինդ-ուրախություն

Չինումաչին-հին եվրոպական քաղաք

հըրատերև- հրագույն տերևներ ունեցող

ակունք-Անցք, որից բխում Է ջուրը

չըկա-չկա

գերիչ-գերող

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s