Բարբառներ Լենինականի բարբառ

անեծքներ

Տիպդ կդըռի

Քամբախ մնա տունը

Լաբառոշ բերան էղնիս

Սայլուգ էղնիս

Քրքվես դու

Ասացվածք

Ով է թանիդ թթու ըսե

Ասածդ մե անգջով մտնում է մյուսով ելնում

Խանչալի յարեն կըլավնա, լիզվի յարեն չի լավնա

Գեղ կանգնի, գերան կկոտրի

Ծօ հլը ըսոր խելքին նայե, եգե սադանի մայլեն քյանդրբազություն կենե

Օրհնանքներ

Ղուրբանդ էղնիմ

Ղսմաթով էղնիս

Ջիգյարդ ուդեմ

Ջանիդ մեռնիմ

Աստված պահե բալեքիդ

դասարանում 25.02.2021

564. գծիր և լրացրու մոգական աղյուսակը

577+500+423=1500

1500-(465+542)=493

1500-(423+542)=535

1500-(500+493)=507

1500-(507+535)=458

575 պատասխանիր բանավոր: Գոհարը 12տարեկան է, իսկ եղբայրը 4 անգամ փոքր է նրանից:

Քանի տարով է եղբայր փոքր Գոհարից:

12:4=3

12-3=9

Պատ.՝ 9

6 տարի հետո Գոհարը քանի՞ տարով մեծ կլինի եղբորից:

Պատ.՝ 9

6 տարի հետո Գոհարը քանի՞ անգամ մեծ կլինի եղբորից:

(12+6):(3+6)=2

Պատ.՝ 2

15 տարի հետո եղբայրը քանի տարով փոքր կլինի Գոհարից:

(12+15)-(3+15)=9

Պատ.՝ 9

Մայրենի

Տերևի ծնունդը

Առաջադրանքներ

  1. Տեքստից դուրս գրեք 7-րդ նախադասությունը և համառոտագրեք:

Մռայլ երկնքից թափվում էին անձրևի խոշոր կաթիլները

երկնքից թափվում էին անձրևի խոշոր կաթիլները

թափվում էին անձրևի խոշոր կաթիլները

թափվում էին խոշոր կաթիլները

թափվում էին կաթիլները

  • Տեքստում ընդգծեք կոչական ունեցող նախադասություն:

որդիս

  • Դուրս գրեք հոդակապով երկու բարդ բառ, դրանց իմաստն արտահայտեք բառակապակցությամբ:

Սրտաձև-սրտի ձև ունեցող

Նորածին-նոր ծնված

  • Դուրս գրեք քամի, շող, ցանկանալ, դյութիչ բառերի հոմանիշները:

Քամի-զեփյուռ

Շող-ճառագայթ

Ցանկանալ-ուզել

Դյութիչ-գրավող մարդ