Տնային հանձնարարություն 02,08,2021

446. գծիր և լրացրու մոգական քառակուսին:

145243212
267200133
188157255

145+200+255=600

600-(145+212)=243

600-(200+243)=157

600-(200+212)=188

600-(145+188)=267

600-(212+255)=133

472. միևնույն կետից նույն ուղղությամբ շարժվեցին երկու հեծանվորդ: Շարժվելուց որոշ ժամանակ անց առաջինը անցել էր 24կմ, իսկ երկրորդը 28կմ: Որքան էր այդ պահին նրանց հեռավորությունը, որ հեծանվորդն էր ավելի արագ:

28-24=4

Պատ.՝ 4կմ էր նրանց հեռավորությունը, երկրորդ հեծանվորդը ավելի արագ էր ընթանում:

Գոյական

3. Առանձնացրեք գոյականները

Երգելով, երգ, աշխատանք, հիշողություն, մազերից, հոգիներին, գեղեցիկ, դանդաղ, գեղեցկություն, մեղմորեն, խոսելով, գրիչով, խոսքով, վազելով, վազքով, սեղանում, անտառում, խոսում, գոռում, մեծանում, խոսքում, վերադառնալով, տնտեսուհի, հաճելի:

Երգ, աշխատանք, գեղեցկություն, հաճելի, տնտեսուհի

4. Գրեք՝ գոյականների թիվը, իրանիշ են թե անձնանիշ

Մահճակալից իրանիշ եզակի

Տաբատով իրանիշ եզակի

Ոտքերին իրանիշ հոգնակի

Բերանում իրանիշ եզակի

Սեյնակի իրանիշ եզակի

Պատերի իրանիշ եզակի

Մորը անձնանիշ եզակի

Քեռակնոջ անձնանիշ եզակի

Նամակով իրանիշ եզակի

Խոսքերից իրանիշ հոգնակի

5. Եզակի գոյականները դարձրեք հոգնակ

Գիրք-գրքեր

Սիրտ-սրտեր

Մարդ-մարդիկ

Տղամարդ-տղամարդիկ

Ռուս- Ռուսներ

Մուկ-մկներ

Տետր-տետրեր

Ձուկ-ձկներ

Գլուխ-գլուխներ

Հույն-Հույներ

Դասարանում 08.02.2021

471. երկու տարբեր կետերից իրար ընդառաջ վազեցին երկու ընկեր: Երբ նրանք հանդիպեցին պարզվեց, որ նրանցից մեկն անցել է 240 մ ճանապարհ, իսկ մյուսը 320 մ: Որքան էր այդ կետերի հեռավորությունը:

Լուծում

240+320=560

Պատ.՝ 560

475. միևնույն կետից հակառակ ուղղությամբ շարժվեցին երկու հետիոտն: Շարժվելուց որոշ ժամանակ անց նրանք առաջինը անցել 340 մ, որը երկրորդի անցածից ավելի էր 30մ-ով: Որքան էր այդ պահին նրանց միջև հեռավորությունը:

Լուծում

340-30=310

310+340=650

Պատ.՝ 650

476. 8 դույլ ջուրը 24լ-ով ավելի է 5 դույլ ջրից: Հաշվիր թե քանի լիտր է այդպիսի 10 դույլ ջուրը:

Լուծում

8-5=3

24:3=8

8×10=80

Պատ.՝ 80 լիտր

446 գծիր և լրացրու մոգական քառակուսին

145243212
277200133
188157255

188+200+212=600

600-(188+255)=157

600-(212+255)467=133

600-(200+157)=243

600-(200+133)=277

600-(243+212)=145