Տնային հանձնարարություն 22.02.2021

526. Դիր փակագծերը այնպես, որ ստանաս հավասարություն

ա) 1000-(750-250-500)=1000

5500-(570-420:6)=5000

527. լրացրու բաց թողնված վանդակները

1794+1396=3190

1198+1396=2594

1198+188=1386

2594+1386=3980

3190+2594=5784

3980+5784=9764

529. աստղանիշները փոխարինիր, այնպիսի թվանշաններով, որ ստացած թվերը դասավորված լինեն աճման կարգով:

ա)2706, 2715, 2805

բ) 3248, 3255, 3260

Համերգ

կարդալ, պատկերները բացատրել: Առաջադրանքներ՝  բանաստեղծությունից դուրս գրել 18 գոյական, 5 ածանցավոր բառ, 2 բարդ բառ, բանաստեղծությունը սովորել անգիր, ձայնագրել, տեղադրել բլոգում։

Գոյական. վըտակ, ավազ, ձեն, քարեր, թոռնիկ, գլուխ, ծերուկ, արձագանք, անտառ, միտք, փըրփուր, երգ, ջուր, համերգ, բնություն, ուկընդիր, մտախոհ, ջուր

ածանցավոր: հավերժական

բնություն

արձագանք

անհանգիստ

անխոս

բարդ բառ

մտախոհ

ձայնակցել

Վըտակը ժայռից ներքև է թըռչում,
Թափ առած ընկնում քարերի գըլխին,
Զարկում ավազին, շաչում է, ճըչում,
Ճըչում անհանգիստ, փըրփուրը բերնին։

Ինչպես ծերունին, ձենով պառաված,
Ձայնակցում է ժիր թոռնիկի երգին,
Այնպես է ծերուկ անտառը կամաց
Արձագանք տալի ջըրի աղմուկին։

Այնինչ բընության զըվարթ համերգի

Ունկընդիրն անխոս ու հավերժական,
Ժայռը մտախոհ՝ իր մըռայլ մըտքի
Ետևից ընկած լըսում է նըրան։

դասարանում 22.02.2021

526 դիր փակագծերը այնպես, որ ստանաս հավասարություն

1000-(6400:32):4=200

2010-3200:(80×4)=2000

527 լրացրու դատարկ վանդակները

1794-1398=396

1398-1200=198

1200-1112=88

198-88=110

396-198=198

198-110=88

529. աստղանիշները փոխարիինիր այնպիսի թվանշաններով, որ ստացած թվերը դասավորված լինեն աճման կարգով:

գ) 1786, 1795, 1981

դ) 216178, 216272, 216844