Փաստեր ջրի մասին

Ջուրը ծածկում է Երկիր մոլորակի մակերևույթի 77%-ը և կենսականորեն անհրաժեշտ է կյանքի բոլոր ձևերի համար.

Երկրի հողային մասի մեջ ջուրը 10-12 անգամ ավելի շատ ջուր կա, քան համաշխարհային օվկիանոսում:

Երկրի ջրային պաշարի միայն 3%-ն է խմելու, ընդ որում դրա մեծ մասը սառցաբեկորների մեջ է: Խմելու պիտանի ջրի միայն 1.1%-ն է հասանելի մարդկանց:

Մարդու օրգանիզմի 65-70%-ը կազմված է ջրից:

  • Մարդն առանց ջրի կարող է ապրել միայն 2-3 օր:
    • Տարվա ընթացքում մարդն օգտագործում է մոտ 60 տոննա ջուր: