Ոսկու կարասը

  1. Գրել կանաչով նշված բառերի հականիշները։

աղքատ-հարուստ

անգետ-գիտուն

գոռում-շշնջալ

ճշմարիտ-սուտ

  1. Բացատրել կարմիրով նշված դարձվածքները։

աչքդ լուս-շնորհավոր

աչքերը չորս է բացում-ուշադիր նայուոմ

  1. Նարնջագույնով նշված բառերը բառակազմորեն վերլուծել՝ արմատ, ածանց։

վար+ու+ցանք

թագ+ավոր

  1. Ի՞նչու էր գյուղացիներից ամեն մեկը պնդում, թե ոսկու կարասը մյուսինն է և ոչ իրենը։ Մարդու ո՞ր հատկանիշի մասին է խոսում դա։

ազնվությանմբ

  1. Քո կարծիքով՝ ի՞նչու թագավորը կարասի մեջ օձեր տեսավ։

Իմ կարծիքով թագավորը օձեր տեսավ, որովհետև նա ուզում էր ոսկին իրեն վերցնել:

Լոլիկ

Լոլիկը կարող է լինել ոչ միայն կարմիր, այլև դեղին, վարդագույն, մանուշակագույն, սև և սպիտակ:
Լոլիկի հայրենիքը Հարավային Ամերիկան է՝ Պերուն, Բոլիվիան և Էկվադորը
Ամբողջ աշխարհում հայտնի են լոլիկի շուրջ 10.000 տարատեսակներ
Եվրոպայում 1500-ական թվականներին առաջին անգամ հայտնված լոլիկները դեղին էին: Իտալացիները դրանց անվանում էին “pomo d’oro”, ինչը նշանակում է ոսկեգույն խնձոր:

Տնային հանձնարարություն 30.03.2021

847 ա)

1սմ-ը մետրով

1

100

1դմ-ը մետրով

1

10

1մ-ը կիլոմետրով

1

1000

1մմ-ը սանտիմետրով

1

100

849. Կատարիր գործողությունները:

բ) 18լ 80մլ+10լ 980մլ – 5լ 250մլ=28լ 1060մլ -5լ 250մլ=23լ 810մլ

24լ 240մլ – 5լ 600մլ +8լ 405մլ=23լ 1240մլ -5լ 600մլ+8լ 405մլ=27լ 45մլ

18լ

640մլ

Դասարանում 30.03.2021

համարիչ, հայտարար

կոտորակի հայտարարը ցույց է տալիս, թե մեր պատկերը քանի մասի քանի մասի է բաժանված, իսկ համառիչը՝ քանի մասն է վերցրած:


843.Պատկերներից յուրաքանյուր նշված մասը արտահայտիր թվերով:

1

9

1

3

1

6

1

4

1

7

1

5

845. Պատկերիր 4սմ և 3սմ կողմերով ուղղանկյուն և նշիր նրա քառորդը:

846.Պատկերիր 4սմ շառավիղով որևէ շրջան և նրա կեսը:
847. Արտահայտիր

բ) 1կգ-ը տոննայով

1

1000

1ց-ը տոննայով

100

1000

1կգ-ը ցենտներով

1

100

1գ-ը կիլոգրամներով

1

100

Տնային հանձնարարություն 29.03.2021

803: ա) գանձասարի վանքի կառուցման աշխատանքները սկսվել են 1216 թվականին և ավարտվել 1238 թվականին: Քանի տարում է կառուցվել վանքը:

1238-1216=22

Պատ.՝ 22տարում

804.ա) Երևանը հիմնադրվել է 782թվականին: Երբ է լրանալու Երևանի հիմնադրման 3000 ամյակը:

3000+782=3782

Պատ.՝ 3782 թվականին

805. ա). Գրիգորը ծնվել է 2002 թվականի Ապրիլի 12-ին, դրանից 2տարի 22օր հետո ծնվել է նրա քույրը: Գտիր քրոջ ծննդյան թվականն ու ամսաթիվը:

2002+2=2004

12+22=34

34-30=4

Պատ.՝ 2004թվականի, Մայիսի 4-ին

810: a-ն մի թիվ է որը 7-ի բաժանելիս ստանում ենք 12. իսկ մնացորդում մնում է 3: Որ թիվն է a-ն:

7×12=84

84+3=87

Պատ.՝ 87

Դասարանում 29.03.2021

803.բ) Երևանի Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու կառուցման

Աշխատանքները սկսվել են 1995 թվականին և ավարտվել  է  2004թվականին: Քանի տարում  է կառուցվել եկեղեցին:

Լուծում

2004-1995=9

Պատ.՝ 9

804.բ) 1991 թվականին հռչակվեց Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը: Քանի տարեկան է անկախ Հայաստանի Հանրապետությունը: Երբ է լրանալու Հայաստանի Հանրապետության անկախությա ն 50ամյակը:

Պատ.՝ 2041 թվ, 30տարեկան է

805. բ) Լևոնը քրոջից փոքր է 3տարի 15օրով: Երբ է ծնվել  քույրը, եթե Լևոնը ծնվել է 1998 թվականի օգոստոսի 22-ին:

Պատ.՝ 2001թվականի Օգոստոսի 7-ին

806

Քանի դար է անցել Քրիստոսից հետո:

21

Այժմ  որերորդ դարն է:

21

1865 թվականը որ դարին է պատկանում

19

Որերորդ դարում ես ծնվել դու: Որերորդ դարում է ծնվել քո պապիկը:

Ես ծնվել եմ 21րդ դարում, իսկ պապիկս 20րդ դարում:

811. 60մ երկարություն ունեցող, գնացքը որքան ժամանակում կանցնի լուսացույցի մոտով, եթե ընթանա 20մ/վ արագությամբ:

Պատ.՝ 3

Տնային հանձնարարություն

781. ա) Ավտոմեքենան գյուղից քաղաք ճանապարհ անցավ 4ժամում 60կմ/ժ արագությամբ: Քանի ժամում նա կգնար այդ ճանապարհը, եթե արագությունը մեծացներ 20կմ/ժ-ով:

Լուծում

60×4=240ժ

60+20=80

240:80=3ժամ

Պատ.՝ 3ժամում

782.Իրարից 450կմ հեռավորության վրա գտնվող երկու վայրերից միաժամանակ միմյանց

Ածական

1.Լրացրեք նախադասությունները` ընդգծված գոյականներին տալով ներքևի ածականներից որևէ մեկը:

Փոքրամարմին աղջիկը անհանգիստ շուրջն էր նայում:

Ձիավորները սրարշավ հասան մի կանաչապատ դաշտավայր:
անսպառ երջանկությունը պատել էր պատանու սիրտը:

Գազազած ամբոխը հոծ խմբերով մոտեցավ կալվածատիրոջ տանը:

Ճամփորդները հասան մի ստվերախիտ անտառի և սպասեցին իրենց ուղեկցին:

Վաղեմի Ընկերները փոքրիկ առիթով վիճել էին և բաժանվել իրարից:

Վաղեմի, գազազած, կանաչապատ, անսպառ, փոքրամարմին,ստվերախիտ:

2. Դուրս գրել բոլոր ածականները:

Առավոտյան պայծառ արևը շողում էր կապտավուն երկնքում: Սառնորակ ու մաքուր օդում տարածվել էր երփներանգ ծաղիկների արբեցնող բույրը: Անահիտը հագավ վարդագույն վերնաշապիկը, դրեց ճերմակ գլխարկը ու երջանիկ ժպիտով դուրս նայեց կիսաբաց լուսամուտից: Շուրջբոլորը սավառնում էին թռչունները գարնան հիասքանչ ու թարմեցնող օրով խենթացած:

3.Հետևյալ գոյականներից ստացեք ածականներ և գրեք, թե ինչ փոփոխություն կատարեցիք բառերի հետ:

Հնություն-հին, մեծություն-մեծ, լավություն-լավ, երջանկություն-երջանիկ, հնչեղություն-հնչելի, ագահություն-ագահ, ստորություն-ստոր, հաջողություն-հաջողակ, լայնություն-լայն, երկարաություն-երկար:

Մայրենի 17.03.2021

Աղջկա խնդրանքը

Առաջադրանքներ

  1. Տեքստից դուրս գրեք 10 գոյական:

Արև, անձրև, աղջիկ, առավոտ, վերջալույս, ծառ, ծաղիկ, գունդ, ամառ, մահճակալ

  • Դուրս գրեք մեկ բարդ բառ և նրա արմատներով ստացեք մեկական նոր բառ:

Վերջալույս-վերջ+ա+լույս

Լուսավոր

վերջնական

  • Դուրս գրեք մայրամուտ, զմայլվել բառերի հոմանիշները:

Վերջալույս

հմայվել

  • Կոչական ունեցող նախադասությունը դո՛ւրս գրեք:

-Սիրելի՛ արև, մարդկանց անձրև է պետք:

Դասարանում

Բ) որքան ճաոնապարհ կանցնի կրիան 10րոպեում, եթե նրա շարժման արագությունը 12մ/ր  է:

12×10=120

Պատ.՝ 120մ

Գ) որքան ճանապարհ անցած կլինի արբանյակը թռիչքի պահից 15 վ հետո, եթե նրա թռիչքի արագությունն 8կմ/վ է:

8×15=120

Պատ.՝ 120

748 բ) հեծյալը 130մ/ր արագությամբ A Վայրից գնում է նրանից 5կմ 300մ հեռավորություն վրա գտնվող b վայրը: Որքան ճանապարհ նա դեռ կունենա անցնելու շարժվելուց 30րոպե հետո:

Լուծում

30×130=3900մ

5300-3900=1400մ կմնա

Պատ.՝ 1400 մ կմնա

749. A և B վայրերից իրար ընդառաջ դուրս եկան երկու ավտոմեքենա: Առաջին ավտոմեքենան շարժվում էր 85կմ/ժ արագություն, իսկ երկրորդը 90կմ/ժ: Շարժվելուց 2ժամ հետո նրանք հանդիպեցին: Հաշվիր A և B վայրերի միջև եղած հեռավորությունը:

Լուծում

(85×2)+(90×2)=350

Պատ.՝ 350

750 A վայրից հակադիր ուղղություններով շարժվեցին երկու մեքենա: Որքան կլինի նրանց միջև հեռավորությունը շարժվելու 2Ժամ հետո: մեքենաներից մեկի արագությունը 60կմ/ժ է, իսկ մյուսինը 75կմ/ժ:

Լուծում

60×2=120

75×2=150

150+120=270

Պատ.՝ 270

752 բ) Կովը մեկ օրում ուտում 20 կգ խոտ: Որքան խոտ է անհրաժեշտ անասնապահ 5 կով մեկ շաբաթ  կերակրելու համար:

Լուծում

7×5=35

35×20=700

Պատ.՝ 700կգ