Անհատական ուսումնական պլան


8:30-9:00 – Արթնանալ
9:05-9:15 – Նախաճաշել
10:00-12:30 – Մասնակցում եմ առցանց դասերին, միանում են տեսազանգերին, կատարում տրված առաջադրանքները։

Ըտրովի գործունեություն-Կինոֆոտո գործունեություն


12:30-13:00- Ընդմիջում
13:00-19:00 – Կատարում եմ առաջադրանքները, պատրաստում եմ նյութեր և հրապարակում բլոգում։

19:00-21:00 Ինքնակրթություն՝ համակարգչային խաղեր եմ խաղում, տրամաբանական կամ բակային խաղեր եմ խաղում, ընթերցանությամբ  եմ զբաղվում, կարդում եմ՝  «Առանց ընտանիքի» գիրքը, ֆիլմ եմ դիտում, գնում եմ տատիկիս տուն։