Լեզվական աշխատանք 15.09.2020

  • Գործնական աշխատանք 1. Հաշվել նշված բառերի տառերի և հնչյունների քանակը՝ եզր-երեք տառ չորս հնչյուն, որդի-չորս տառ հինգ հնչյուն, սղոց-չորս տառ հինգ հնչուն, հոգի-չորս տառ չորս հնչյուն, ովքեր-հինգ տառ հինգ հնչյուն, ես-երկու տառ երեք հնչյուն, ենք-երեք տառ երեք հնչյուն, մորեղբայր- ինը տառ տաս հնչյուն, Երևան-հինգ տառ յոթ հնչյուն, բարև-չորս տառ հինգ հնչյուն, տերև-չորս տառ հինգ հնչյուն, գնդակ-հինգ տառ վեց հնչյուն, հիշել-հինգ տառ հինգ հնչյուն:
Շարունկությունը այստեղ