Մաթեմատիկա 09.17.2020

  1. Կարգային գումարելիների գումարը գրիր թվի  տեսքով:

    ա) 7 հազ.  + 3 հ.  + 3տ.  + 5մ. =7335
          8 * 10000  + 3 * 1000  +  2 * 10=83020
          200000 + 400  + 5=200405
Continue reading