Մաթեմատիկա 10.11.2020

289 Հաշվիր արտահայտությունների արժեքները

2457×325=798525

6×548=3288

60×548=32880

32880+3288=36168

548×66=36168

290. ա) Երեք պարկերից առաջինում կար 140ընկույզ: Երբ առաջինից 20ընկույզ լցրին երկրորդի մեջ, 10-ը երրորդի մեջ, ապա պարկերում ընկույզի քանակը հավասարցվեց: Քանի ընկույզ կար այդ պարկերում միասին

Լուծում

140-(10+20)=110

110×3=330

Պատ.՛ 330

290 բ) Երեք պարկերից առաջինում կար 200 ընկույզ: Երբ առաջինից 20ընկույզ լցրին երկրորդի մեջ, 10-ը երրորդի, ապա պարկերում ընկույզի քանակները հավասարվեցին: Քանի՞ ընկույզ կար երկրորդ և երրորդ պարկերում միասին:

Լուծում

200-(20+10)=170

170×2=340

Պատ.՝ 340

291. կատարել գործողությունները

5×585=2925

50×585=29250

29250+2925=32175

32175

828×882

828×2=1656

828×80=66240

828×800=662400

730296

625×304

625×4=2500

0x625=0

300×625=187500

187500+2500=190000

190000

8624×126

6×8624=51744

20×8624=172480

100×8624=862400

51744+172480+862400=1089624

1086624

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s