Հարթավայրեր, բլուրներ, լեռներ

Մայրցամաքների մակերևույթը ամենուրեք նույն ձևը չունի: Այնտեղ եղած հարթ և ընդարձակ տարածություններն անվանում են հարթավայրեր: Հարթավայրերը լինում են տարբեր մեծության: Աշխարհում ամենաընդարձակը Ամազոնի հարթավայրն է, որը գտնվում Է Հարավային Ամերիկա մայրցամաքում:

Հարթավայրերում գետերը շատ դանդաղ են հոսում, գրեթե աննկատ, որովհետև նրանց թեքությունը փոքր Է:
Հարթավայրերում տեղ-տեղ հանդիպում են բարձրացած տեղամասեր, որոնք կոչվում են բլուրներ: Բլուրն ունի ստորոտ, լանջ և գագաթ: Լեռները նման են բլուրներին, բայց շատ ավելի բարձր են: Բարձր լեռների գագաթները երբեմն գտնվում են ամպերից Էլ վեր և հաճախ ծածկված են հավերժական ձյունով ու սառույցով:
Աշխարհի ամենաբարձր լեռը Ջոմոլունգման Է, որը հայտնի Է նաև Էվերեստ անունով: Այն գտնվում է Եվրասիա մայրցամաքում, և նրա գագաթը ծովի մակարդակից բարձր է 8848 մետրով:
Լեռները, ինչպես և բլուրները, ունեն ստորոտ, լանջ և գագաթ: Հարթավայրեր և լեռներ կան նաև օվկիանոսի հատակին: Դրանք նույնպես ունեն տարբեր մեծություն և բարձրություն, սակայն, ծածկված լինելով օվկիանոսի ջրերով, չեն երևում:
Դեռ վաղ ժամանակներից մարդիկ բնակվում են ինչպես հարթավայրերում, այնպես էլ լեռնային շրջաններում:
Հարթավայրերը բնակության համար ամենահարմար տարածքներն են: Դրա համար էլ Երկրագնդի բնակչության մեծ մասն ապրում է հարթավայրերում: Այստեղ ավելի հեշտ է մշակել հողը, աճեցնել այգիներ, կառուցել քաղաքներ, գյուղեր և ճանապարհներ:
Չնայած դժվարություններին՝ լեռներում նույնպես կառուցում են գյուղեր և քաղաքներ, երկաթուղիներ ու ասֆալտապատ խճուղիներ: Լեռնային արագահոս գետերի վրա կառուցում են ջրային էլեկտրակայաններ: Լեռնային երկրներում մարդկանց ապրելու և աշխատելու ամենահարմար վայրերը լեռների միջև գտնվող ցածր ու հարթ տարածքներն են՝ լեռնահովիտները: Այստեղ նույնպես մշակում են տարբեր բույսեր: Իսկլ լեռներում ավելի շատ զբաղվում են անասնապահությամբ, որովհետև այնտեղ շատ արոտավայրեր կան:
Գեղեցիկ է լեռների բնությունը, մաքուր ու բուժիչ է նրա օդը: Դրա համար էլ լեռների գրկում կառուցում են հանգստյան տներ և առողջարաններ: Մարդիկ սիրում են իրենց հանգիստն անցկացնել լեռնային վայրերում, զբաղվել լեռնագնացությամբ, իսկ ձմռանը՝ Լեռնադահուկային մարզաձևով:
Անչափ գեղեցիկ է նաև Հայաստանի լեռների բնությունը:


Հարցեր և առաջադրանքներ


1. Ի՞նչ է հարթավայրը:

Հարթավայրը դա հարթ տարացք է.


2. Ի՞նչ է բլուրը:

Բլուրը դա նույն լեռն է ուղղակի ավելի ցածր.


3. Ի՞նչ է լեռը և ինչո՞վ է տարբերվում բլրից:

Լեռը դա բլուրի ավելի մեծ տեսակն է.


4. Ի՞նչ մասեր ունեն բլուրը և լեռը:

Բլուրները և լեռն էրը ունեն ինպես հարթ, այնպեսել անհարթ տարածքներ


5. Ինչո՞վ են առանձնահատուկ լեռնահովիտները:

Լեռնահովիտները առանձնահատուկ էն նրանով, որ լեռնահովիտների օդը առանձնահատուկ և բուժիչ է.


6. Ինչո՞վ են զբաղվում մարդիկ հարթավայրերում և լեռներում: Պատմիր ձեր բնակավայրում ապրող մարդկանց զբաղմունքների մասին:

Մարդիկ հարթավայրերում քաղաքներ և գյուղեր են կառուցում, իսկ լեռներում մի քիչ դժվար է քաղաքներ կառուցել դրա համար էլ լեռներում անասնապահությամբ են զբաղվում.

Մաթեմատիկա 10.11.2020

289 Հաշվիր արտահայտությունների արժեքները

2457×325=798525

6×548=3288

60×548=32880

32880+3288=36168

548×66=36168

290. ա) Երեք պարկերից առաջինում կար 140ընկույզ: Երբ առաջինից 20ընկույզ լցրին երկրորդի մեջ, 10-ը երրորդի մեջ, ապա պարկերում ընկույզի քանակը հավասարցվեց: Քանի ընկույզ կար այդ պարկերում միասին

Լուծում

140-(10+20)=110

110×3=330

Պատ.՛ 330

290 բ) Երեք պարկերից առաջինում կար 200 ընկույզ: Երբ առաջինից 20ընկույզ լցրին երկրորդի մեջ, 10-ը երրորդի, ապա պարկերում ընկույզի քանակները հավասարվեցին: Քանի՞ ընկույզ կար երկրորդ և երրորդ պարկերում միասին:

Լուծում

200-(20+10)=170

170×2=340

Պատ.՝ 340

291. կատարել գործողությունները

5×585=2925

50×585=29250

29250+2925=32175

32175

828×882

828×2=1656

828×80=66240

828×800=662400

730296

625×304

625×4=2500

0x625=0

300×625=187500

187500+2500=190000

190000

8624×126

6×8624=51744

20×8624=172480

100×8624=862400

51744+172480+862400=1089624

1086624