Рускый язык 29.11.2020

Найдите и запишите пары:

а) синонимы – чудесно, хорошо, блузка, холодно, скучно, морозно, работа,  неинтересно, кофта;

блузка-кофта

холодно-морозно

чудесно-хорошо

скучно-неинтересно

б) антонимы – весело, жарко, дёшево, много, холодно, скучно, дорого, мало

весело – скучно

жарко – холодно

дёшево – дорого

много – мало

English 30.03.2021

Suren – Hello

Manvel – Hello, who’s calling ?

Suren – It’s Suren, your friend, its my new telephone number .

Manvel – it’s so funny, I didn’t recognize your voice.

Suren – Yes, I am going to play football. Can you join me ?

Manvel – No, because I am reading a book now and it’s very interesting.

Suren – Ok, see you tomorrow

English 22.11.2020

I am reading a book. I am not reading a book. Bill is playing a computer game. Bill is not playing a computer game. The boy is running The boy is not running Your dad is driving his car. Your dad is not driving his car. We’re watching TV. We’re not watching TV. The boys are writing in their notebooks. They boys are not writing in their notebooks. Helen is laughing at the moment. Helen is not laughing at the moment 1 He’s playing the violin. 2 We’re going to school. 3 They aren’t play in the park 4 You aren’t listening to me. 5 He is playing the guitar. 6 He isn’t sleeping. Is she driving? Yes, she is. Is it running? No, it isn’t. Are you sending an email? Yes, I am. Are they listening to music? Yes, they are. Is he playing the piano ? No, he isn’t.

 

Задание 22.11.2020

Спиши. Вставь нужные буквы.
Хорошо весной в лесу. А в г орах ещё лучше. На
зелёных склонах цветут цветы. Птицы поют. Каждый цветок раскрывается навстречу солнцу. Каждая
птица поёт, подняв к солнцу раскрытый клювик!
Хорошо!

Руский язык

Задание 1.Подбери и напиши слова с противоположным
значением( հականիշ)

мокрый — сухой

сильный — слабый
маленький — большой

 первый — последний
добрый —злой

 весёлый — грустный

Задание 2.Подбери синонимы,  (հոմանիշ) запиши их.
сторожить — охранять

неправда — ложь
скорей — быстрей

обманывать — лгать
лгун — обманщик

 большой — огромный

Руский язык

Чемодан-что, дедушка-кто, груша-что, папа-кто, диван-что, собака-кто, кот-кто, посуда-что, сестрёнка-кто, врач-кто, стул-что, Юра-кто, няня-кто, лыжи-что.

кточто
дедушкачемодан
папагруша
собакадиван
котстул
сесренкалыжи
врач
Юра
Няня

Մաթեմատիկա 17.11.2020 տնային հանձնարարություն

Լուծոել խնդիրը.

15կգ կեռասն արժե այնքան, որքան 12կգ ծիրանը: կբարարի՞ արդյոք 4000դրամը 5կգ կեռաս գնելու համար, եթե 1կգ ծիրանն արժի 900 դրամ:

Լուծում

900×12=10800 դրամ արժի 12կգ ծիրանը

10800:15=720

720×5=3600դրամ կարժենա 5կգ կեռասը

4000-3600=400դրամ մանր կմնա մեզ

Պատ.՝ այո, նույնիսկ 400դրամ մանր կմնա :

Լրացնել աղյուսակը

Անվանումը1հատ2հատ5հատ10հատ
գնդակ640դրամ1280դրամ3200դրամ6400դրամ
տետր35դրամ70դրամ175դրամ350դրամ
գրիչ120դրամ240դրամ600 դրամ 1200դրամ

աստղանիշները փոխարինիր այնպիսի թվանշաններով, որ ստանաս անհավասարություն

364 < 365

9547 > 9443

6298 < 6299

345171 > 345090

6254 > 6244

3015 > 3005

12654 < 12700

101801 < 101901

Բնագիտություն 16.11.2020

Վասկո դա Գամայի ղեկավարած նավատորմը դեպի Հնդկաստան տանող ծովային ճանապարհի հայտնագործման նպա­տակով, շրջանցեց Աֆրիկան հարավից,ապա  հասավ Հնդկաստան և միաժամա­նակ ապացուցեց, որ Աֆրիկան առան­ձին մայրցամաք է:

Աֆրիկայի հյուսիսային և հյուսիս- արևելյան շրջանները մարդկության հնագույն բնօրրաններից են: Այստեղ՝ Նեղոս գետի ստորին հոսանքում էր գտնվում Հին Եգիպտոսը, որը հայտնի է իր բուրգերով: Հետաքրքիր է, որ այս շրջաններից հարավ ընկած է աշ­խարհի ամենամեծ անապատը՝ Սահարան՝ իր անծայրածիր և անան­ցանելի անապատային ավազներով:

Սահարան, մայրցամաքի բարձրադիր ափերը, նրա կենտրոնական շրջանների խոնավ ու տոթ օդը, դժվարանցանելի անտառները բնականարգելքներ են հանդիսացել Աֆրիկայի Ներքին շրջանների հետազոտման հարցում: Այս մայրցամաքի ներքին շրջաններին աշխարհը ծանոթացավ եվրոոպացիների միջոցով, հիմնականում 1850-ական թվականներից  կատարված հետազոտությունների արդյունքում: Աֆրիկայի ներքին շրջանները հետազոտել են շատ ճանապարհորդներ, արշավախմբեր, որոնցից առանձնանում են անգլիացի հետազոտող Դավիթ Լիվինգստոնի գլխավորած արշավախմբի  30 տարի կատարած ուսումնասիրությունները:

Լիվինգստոնը հասարակածից հարավ ընկած առաջին ուսումնասիրողներից է:  Օգտտվելով տեղաբնիկների բարյացակամ վերաբերմունքից՝ նա ճանապարհորդում է Հարավային Աֆրիկայով: Ձամբեզի գետի գետաբերանից դեպի ակունք շարժվելով նա հայտնաբերում է աշխարհի գեղատեսիլ ջրվեժներից մեկը և այն կոչում է Անգլիայի թա­գուհի Վիկտորիայի անունով: Տանգանիկա և Նյասա լճերի հայտնագործումը և Վիկտորիա լճի ուսումնա­սիրությունը Լիվինգստոնին մղում են նոր ճանապարհորդություն­ների, որոնց նպատակը Աֆրիկայի ամենաերկար գետի՝ Նեղոսի ակունքների հայտնադործումն Էր: Վիկտորիա լիճ թափվող գետերի ուսումնասիրության արդյունքում Լիվինգստոնը հայտնագործեց Նեղոսին ծնունդ տվող վտակներից Սպիտակ Նեղոսը:

Իսկ ինչո՞ւ Է Նեղոսն այդպիսի հետաքրքրություն առաջացրել: Պարզվում Է, որ դեռևս Հին Եգիպտոսում դարեր շարունակ Նեղոսը առեղծվածային է համարվել: Եվ դա պատահական չէ:

Նայիր Աֆրիկայի քարտեզին և կտեսնես, որ Նեղոսը, կտրելով տոթակեզ հսկա անապատները, չի ցամաքում և հոսելով Եգիպտոսով՝ թափվում է Միջերկրական ծով: Նեղոսի առեղծվածի լուծումը նրա ակունքների հայտնբերումն էր, որը վերագրվում է Լիվինգստոնին: Լիվինգստոնը, բազմաթիվ դժվարություններ կրելով, Կենտրոնական Աֆրիկայում ուսումնասիրել է Կոնգո գետի վերին հոսանքի շրջանները: Կոնգոյի ստորին հոսանքում գտնվող աստիճանակերպ ջրվեժներից մեկն այժմ կոչվում է Լիվինգստոնի անունով:

Աֆրիկայի նշանավոր հետազոտողներից է Լիվինգստոնի գործը շարունակող անգլիացի Սթենլին, որն անհայտ կորած, արդեն հյուծված ու հիվանդ Լիվինգստոնին գտնելուց հետո շարունակեց նրա գործը: Հանդիպելով տեղաբնիկների դիմադրությանը, ենթարկվելով մեծ վտանգների՝ Սթենլին Կենտրոնական Աֆրիկայում հայտնագործեց աշխարհագրական նոր օբյեկտներ, որոնց նկարագրերը նա հրատարակեց «Աֆրիկայի խորքերում» գրքում:

Հարկ է նշել, որ ինչպես մյուս ճանապարհորդությունները, այնպես էլ Աֆրիկայի հետազոտումը, իր դրական կողմերով հանդերձ հանգեցրեց նաև բացասական հետևանքների: Եվրոպացիները սկսեցին Աֆրիկայի տեղաբնիկներին՝ նեգրերին, որպես ստրուկներ վաճառել նոր հայտ­նագործված Ամերիկայում:

Հարցեր և առաջադրանքներ

  1. Ինչո՞ւ Աֆրիկայի ներքին շրջանները մինչև 1850- ական թվականները դեռևս անհայտ էին մնում եվրո­պացիների և ասիացիների համար:
  2. Ի՞նչ իրադարձություններ և պայմաններ խթանեցին Աֆրիկայի ներքին շրջանների ուսումնասիրություննե­րին:
  3. Դասընկերոջդ հետ քննարկի՜ր, թե ինչ դրական և բացասական հետևանքներ ունեցան Աֆրիկայի ներքին շրջանների ուսումնասիրությունները: