Մաթեմատիկա դասարանական 14.12.22

14.12.2022թ-Ամբողջ թվերի բազմապատկումը

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 591-ա,գ; 592-ա,գ,ե; 593-ա,գ,ե; 603-ա,գ; 604; 605-բանավոր

 1. Համեմատե՛ք թվերը.
  ա) (–5) · 0 < 4

գ) –100 < 100 . (–3) · 0

 1. Գտե՛ք արտադրյալը.
  ա) 16 · (–3) · 6=(-288)
  • գ) 14 · (–5) · (–7)=490
  • ե) (–1) · (–1) · (–8)=(-8)
 2. Ի՛՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի հավասարություն.

ա) *։ 3 = –7,

(-7)x3=-21

-21:3=-7

գ) * ։ (–8) = –6,

(-6)x(-8)=32

32:(-8)=(-6)

ե) (–*) ։ (–20) = 4,

4x(-20)=-80

(-80):(-20)=4

 1. Հաշվե՛ք.
  ա) | – 4 – *|, եթե աստղանիշի փոխարեն գրված լինի –3 թիվը,
  • -4–3=(-4)+3=|-1|=1

   գ) |* – 2| + |* – (–1)|, եթե աստղանիշի փոխարեն գրվի 6 թիվը։

6-2+6+1=|11|=11

604. Տրված են –7 և +5 թվերը։ Գտե՛ք նրանց տարբերության բացարձակ
արժեքը և նրանց բացարձակ արժեքների տարբերությունը։

-7-+5=|-12|=12

7-5=2

Պատ․՝ առաջինի հարցի պատասխանը 12, երկրորդ հարցի պատասխանը 2

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s