1. Տրված բաղադրյալ բառերի առաջին բաղադիչները փոխելով՝ ստացի՛ր նոր բարդ բառեր:

Վարդագույն֊կակաչագույն, ճերմակահեր֊ալեհեր, օձաձև֊զիգզագաձև, արշավախումբ֊պարախումբ, սևաչյա֊կապուտաչյա, շիկահեր֊ճերմակահեր, շղթայակապ֊հոյակապ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s