Մաթեմատիկա տնային 15.11.22

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝ 421-բ,դ,զ,ը; 422-բ,դ,զ,ը; 425-բ,դ,զ; 427-բ,դ;436

421. Գրե՛ք որևէ յոթ ամբողջ թվեր, որոնք փոքր են՝

բ) 0-ից,

Պատ․՝ -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7

դ) –1-ից,

Պատ․՝ -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8

զ) –10-ից,

-11, -12, -13, -14, -15, -16, -17

ը) –3-ից։

Պատ․՝ -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10

422. Գրե՛ք որևէ յոթ ամբողջ թվեր, որոնք մեծ են՝

բ) –6-ից,

Պատ.՝ -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1

դ) 0-ից,

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

զ) 10-ից,

Պատ.՝ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

ը) 5-ից

Պատ.՝ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

425. Գտե՛ք այն բոլոր ամբողջ արժեքները, որոնք աստղանիշի
փոխարեն գրելու դեպքում կստացվի ճիշտ անհավասարություն.

բ) –4 < * < 0,

Պատ․` -3, -2, -1

դ) –5 < * < 5,

Պատ․` -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,

զ) –28 < * < –22։

Պատ․` -27, -26, -25, -24, -23

427. Ո՞ր թվանշանները կարելի է գրել աստղանիշի փոխարեն,
որպեսզի ստացվի ճիշտ անհավասարություն.

բ) –8*72 < –8672,

Պատ․՝ 8872

դ) –*86* > –9868

Պատ․՝ 1861

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s