Մաթեմատիկա դասարանական 15.11.22

15.11.2022թ-Ամբողջ թվերի շարքը և ամբողջ թվերի համեմատումը:

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 421-ա,գ,ե,է; 422-ա,գ,ե,է; 423; 425-ա,գ,ե; 427-ա,գ; 437

421. Գրե՛ք որևէ յոթ ամբողջ թվեր, որոնք փոքր են՝

ա) 4-ից,

-1500, -16, 0, 2, 3, 1 -1342

գ) 6-ից,

5, 2, -10000, -33 -6655, 4, 3, 1

ե) –5-ից,

-1234, -4321 -1122, -6, -4, -3, -999

է) 3-ից,

2, 1, 0, -1, -2, -3, -4,

422. Գրե՛ք որևէ յոթ ամբողջ թվեր, որոնք մեծ են՝
ա) –3-ից,

-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4

գ) –7-ից,

-6, -5, -4, -3, -2, -1, 0

ե) 2-ից,

3, 4, 5, 7, 6, 8, 9,

է) –5-ից,

-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2

423. Հետևյալ անհավասարություններից որո՞նք են ճիշտ.

ա) -6 > 3, սխալ

գ) -6 > -7, ճիշտ

ե) -6 < -14, սխալ

բ) -6 > -3, սխալ

դ) -6 > 0, սխալ

զ) -6 < -5։ ճիշտ

425. Գտե՛ք այն բոլոր ամբողջ արժեքները, որոնք աստղանիշի
փոխարեն գրելու դեպքում կստացվի ճիշտ անհավասարություն.

ա) 0 < * < 3,

Պատ․՝ 1, 2, 3

գ) –4 < * < 3,

Պատ․՝ -3, -2, -1, 0, 1, 2,

ե) –14 < * < –5,

Պատ․՝ -13, -12, -11, -10, -9, -8, -7, -6,

427. Ո՞ր թվանշանները կարելի է գրել աստղանիշի փոխարեն,
որպեսզի ստացվի ճիշտ անհավասարություն.
ա) –25 < –2*

Պատ․՝ 0, 1, 2, 3, 4

գ) –1693* > –16937,

Պատ․ ՝ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,

437. Պահանջվում է պատրաստել սպիրտի և ջրի խառնուրդ, որում
ջուրը և սպիրտը ունեն 1 ։ 4 հարաբերությունը։ Քանի՞ լիտր ջուր և
քանի՞ լիտր սպիրտ պետք է վերցնել 10 լ այդպիսի խառնուրդ
ստանալու համար։

1+4=5

10:5=2

2×1=2լ ջուր

2×4=8լ սպիրտ

Պատ․՝ 2լ ջուր, 8լ սպիրտ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s