Մաթեմատիկա դասարանական 14.11.22

14.11.2022թ-Ամբողջ թվերի շարքը և ամբողջ թվերի համեմատումը:

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 417; 418-ա; 419-ա,գ,ե,է,թ; 420-ա,գ,ե,է; 433

417. Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին.
ա) a ամբողջ թիվը 3-ից մեծ է։ Արդյոք այն անպայման դրակա՞ն է։

Պատ․՝ այո


բ) b ամբողջ թիվը 3-ից փոքր է։ Արդյոք այն անպայման բացասակա՞ն է։

Պատ․՝ ոչ

գ) c ամբողջ թիվը 0-ից փոքր է։ Ճի՞շտ է արդյոք, որ այն
բացասական է։

Պատ․՝ այո


դ) d ամբողջ թիվը –1-ից մեծ է։ Ճի՞շտ է արդյոք, որ այն դրական է։

Պատ․՝ ոչ

ե) e ամբողջ թիվը –5-ից փոքր է։ Արդյոք այն անպայման
բացասակա՞ն է։

Պատ․՝ այո


զ) f ամբողջ թիվը 1-ից փոքր է։ Արդյոք այն անպայման
բացասակա՞ն է։

Պատ․՝ ոչ

418. Գրե՛ք հետևյալ թվերը`
ա) աճման կարգով. 31, –1, – 7, –1, 0, –11, 24, 7, – 2 ,–6,

-11, -7, -6, -2, -1, 0, 7, 24, 31

419. Աստղանիշի փոխարեն գրե՛ք այնպիսի ամբողջ թիվ, որի դեպքում
կստացվի ճիշտ անհավասարություն.

ա) –4 < -2 < 0,

գ) –19 < -16 < –14,

ե) 8 > 4 > –1,

է) 1 > 0 > –2,

թ) –100 > -101 > –102։

420. Ամբողջ թվերի շարքում ո՞ր երկու թվերի հարևանությամբ է
գտնվում տրված թիվը։

ա) 9,

Պատ․՝ 8 և 10

գ) 1

Պատ․՝ 0 և 2

ե) -7

Պատ․՝ -8 և -6

է) –200,

Պատ․՝ -201 և -199

433. Որքա՞ն է գնացքի արագությունը, եթե այն 9 ժամում անցել է
180 կմ-ով ավելի, քան 6 ժամում։

Լուծում

9-6=3

180:3=60

Պատ․՝ 60կմ/ժ

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s