Երջանկության Իմաստը 

1. Բացատրի՛ր բառեը, կարող ես օգտվել էլ. բառարանից:

Դերվիշ,< թափառական մարդ> բազմել<սեղան նստել>, աներեր<Չտատանվող>, ցուպը<ձերնափայտ>, տատասկներ<գեղավար>, կիզել<այռել>, գոցել<փակել>, խանձարուր<փաթույթ>, բարձրաբարբառ<բարձրաձայն>, ակնապիշ<պշած աչքերով>, բարկ<կիզիչ>, ըղձալ<ցանկել>, անքթիթ<ակնդետ>

2. Առանձնացրո՛ւ բառեր, արտահայտություններ, որոնք անհասկանալի են,  բացատրի՛ր բառարանի օգնությամբ։
խրճիդ <փոքրիկ տուն>

3. Նշված արտահայտությունները փոխարինիր համարժեք այլ արտահայտություններով:

Ճերմակ ալիքները բարկ հովին տված՝ նորից հարցում արավ << հարցրեց>>դերվիշը, և նրաաղաչող

ձայնը հնչում էր ամբողջ մարդկության <<ողջ, համայն մարդկության>>   հոգու խորքերից: 

4. Բնութագրի՛ր և նկարագրի՛ր դերվիշին
վաղկոտ

5. Նորից կարդա՛ Սֆինքսի պատասխանը և գրավոր բացատրի՛, թե ինչ էր ուզում ասել:

որ ուրախությունը ամենա կարեվոր բանա աշխարհ

6. Ի՞նչ է երջանկությունը : Ներկայացրո՛ւ մտքերդ

մարդկանաց ըզգացում է երբ որ հաջող և ուրախ նաև բարի

7. Տեքստից դուրս գրի՛ր հոգնակի թվով գործածված երեք բառ:  
 աչքեր
տատասկներ
սրունքներ

8. Տեքստից դուրս գրի՛ր քեզ դուր եկած նկարագրությունը:
Սֆինքսի  երջանկության խորհուրդը իմանալու համար:
Ըսած ատենը 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s