11.11.2022թ-Ամբողջ թվերի շարքը և ամբողջ թվերի համեմատումը:

Տեսություն՝

Ամբողջ թվերի համեմատումը

Դիտարկենք երեք իրավիճակ:

Առաջին իրավիճակ: Երեկ օդի ջերմաստիճանը −27°С էր, իսկ այսօր ջերմաչափը ցույց է տալիս −20°С:

Երեկ ավելի ցուրտ էր, քան այսօր: −27 թիվը փոքր է −20 թվից, ինչը գրում են այսպես՝ −27<−20

Նկատենք, որ, եթե համեմատեինք այդ թվերի մոդուլները, ապա անհավասարության նշանը կլիներ հակառակը՝ >

|−27|>|−20|

27>20

Երկու բացասական թվերից փոքր է այն թիվը, որի մոդուլն ավելի մեծ է:

Օրինակ

−24<−24<−1 

Երկրորդ իրավիճակ: Երեկ ջերմաչափը ցույց էր տալիս −4°С, իսկ այսօր բարձրացավ մինչև 0°С

Երեկ ավելի ցուրտ էր, քան՝ այսօր: −4 թիվը փոքր է 0-ից կամ −4<0

Զրոն մեծ է ցանկացած բացասական թվից և փոքր է ցանկացած դրական թվից:

Օրինակ

−24<0−1<02>015>0 

Երրորդ իրավիճակ: Երեկ ջերմաչափը ցույց էր տալիս −7°С, իսկ այսօր ջերմաստիճանը բարձրացավ մինչև 3°С

Երեկ ավելի ցուրտ էր, քան՝ այսօր: −7 թիվը փոքր է 3 թվից կամ −7<3

Ցանկացած բացասական թիվ փոքր է ցանկացած դրական թվից:

Օրինակ

−24<1

−1<4

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 413; 415-ա,գ,ե; 416-ա,գ,ե; 430-ա,գ

413. Երկու ամբողջ թվերից ո՞րն է ավելի մեծ.
ա) դրակա՞ն թիվը, թե՞ զրոն, դրական թիվը
բ) բացասակա՞ն թիվը, թե՞ զրոն, զրոն
գ) դրակա՞ն թիվը, թե՞ բացասական։ դրական

415. Աճման կարգով թվարկե՛ք ամբողջ թվերը.

ա) –2-ից մինչև 7-ը,

-2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7

գ) –6-ից մինչև 5-ը,

-6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5,

ե) –4-ից մինչև 0-ն,

-4, -3, -2, -1, 0

416. Համեմատե՛ք ամբողջ թվերը.

ա) 0 և –3,

0 > -3

գ) –3 և –10,

-3 > -10

ե) 5 և –3,

+5 > -3

430. Շրջանը սահմանագծող շրջանագծի երկարությունը 72 սմ է։ Գտե՛ք
այդ շրջանի սեկտորի աղեղի երկարությունը, եթե սեկտորի
անկյունը՝

ա) 90o է

360:72=90:x

90×72=6480

6480:360=18սմ

Պատ․՝ 18 սմ

գ) 45o է

360:72=45:x

72×45=3240

3240:360=9սմ

Պատ․՝ 9սմ

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s