Գրաբար 09.11.22

Լավ է կոյր աչօք, քան կոյր մտօք: 

Կարդա այսպես.

լաւ – լավ

կոյր – կույր

Բառարան

աչօք – աչքով

մտօք – մտքով

1.Նախադասությունը ժամանակակից հայերեն (աշխարհաբար) դարձրու:

Լավ է կույր աչքով քան կույր մտքով

 Գրաբար և աշխարհաբար նախադասությունները բարձրաձայն կարդա՛:

 Քո կարծիքով ո՞ր դեպքում է այն ավելի գեղեցիկ հնչում:

Ես կարծում եմ ավելի գեղեցիկ հնչում է աշխարհաբարը։

2.Կոյր մտօք արտահայտությունն ինչպե՞ս ես հասկանում: Դրա հակառակ իմաստն 

արտահայտող բառը կամ բառակապակցությունը գտիր:

խելացի

3.Մարդը կարո՞ղ է սրտով կույր լինել

Այո, մարդ կարող է կույր սրտով լինել դա կնաշանակի սառնասիրտ։

4.Ինչպե՞ս ես հասկանում այս նախադասությունը (նախադասությունն ազատ և ընդարձակ փոխադրիր): 

Ավելի լավ է լինես կույր քան անխելք։

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s