Դասարանական աշխատանք 07.11.22

1. Գրի՛ր տրված բառերի նույնարմատ հականիշները:

Օրինակ՝

կարևոր – անկարևոր,

ընդմիջումներով – անընդմեջ:

Գեղեցիկ-տգեղ, հաճելի֊տհաճ, մարդկային֊անմարդկային, գիտուն֊անգետ, դուրեկան֊անդուր, ուշադիր֊անուշադիր, արժանի֊անարժան, թևավոր֊անթև, ախորժելի֊անախորժ, գունեղ֊անգույն բնական֊անբնական, խելոք֊անխելք, կարևոր֊անկարևոր, լուրջ֊անլուրջ, անամպ֊ամպամած, տեղյակ֊անտեղյակ, լուսավոր֊անլույս, գերակշռել֊չգերակշռել, խոսուն֊անխոս, կարևոր֊անկարևոր:

2.  Առածները լրացրո՛ւ ընդգծված բառերի հականիշներով:

Չկա չարիք առանց բարիք:

Ջրի բերածը ջուրը կտանի:

Տերովին տերն է պահել, անտերին գայլն է կերել:

Մտնելուց առաջ միտք արա, թե ոնց դուրս գալ:

Ինչքան գետնի երեսն է, յոթ էնքան գետնի տակ է:

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s