01.11.22

01.11.2022թ-Գրաֆիկներ

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 293; 300; 302; 304

  1. Մեքենան 100 կմ անցնելու համար ծախսում է 10 լ բենզին: Նկատի
    ունենալով, որ մեքենայի բենզինի բաքի տարողությունը 80 լ է`
    որոշե՛ք, թե որքան բենզին կմնա բաքում, երբ մեքենան անցնի
    20 կմ, 40 կմ, 60 կմ, 80 կմ: Կազմե՛ք համապատասխան գրաֆիկը:

100:10=10

20կմ40կմ60կմ80կմ
78լ76լ74լ72լ

300. 38-րդ նկարում
պատկերված ուղղանկյուններն ունեն հավասար մա￾կերեսներ։ Իրար
հավասա՞ր կլինեն արդյոք նրանց ստվերագծված մասերի մակերեսները։

Պատ․՝ այո

302. ABC եռանկյան AB կողմի երկարությունը 2 սմ-ով ավելին է, քան BC
կողմինը, իսկ BC կողմի երկարությունը
2 սմ-ով ավելին է, քան AC կողմինը։
Որքա՞ն է կողմերից յուրաքանչյուրի երկարությունը, եթե ABC եռանկյան պարագիծը 18 սմ է։

a-c=4

a-b=8

b-c=6

304. Մեքենան քաղաքից գնաց գյուղ և վերադարձավ ուրիշ ճանապարհով, որը
14 կմ-ով կարճ էր առաջինից։ Մեքենան անցավ ընդամենը 64 կմ։
Գտե՛ք յուրաքանչյուր ճանապարհի երկարությունը։

64-14=50

50:2=25կմ գալու ճանապարհը

25+14=39կմ գնալու ճանապարհը

Պատ․՝ 25կմ գալու ճանապարհը, 39կմ գնալու ճանապարհը

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s